Baggrund og historie

Baggrund

Søfartens Arbejdsmiljøråd er en privat selvejende institution med en bestyrelse bestående af repræsentanter for rederier og de søfarendes organisationer. I praksis anvender vi i dag i vid udstrækning vores engelske navn SEAHEALTH.

 

SEAHEALTH fremmer sikkerhed og sundhed blandt søfarende uanset rang og nationalitet. Vi servicerer alle skibe fra små supply- og specialskibe, tank, bulk, containerskibe til store passagerskibe.

 

SEAHEALTH stiller konsulenter til rådighed for det maritime erhverv. Som erhvervets egen maritime rådgiver hjælper vi med at identificere problemer og pege på løsningsmuligheder. Vi arbejder for højere effektivitet, motivation og trivsel - til gavn for rederier og de søfarende.

 

Vores brugere er rederier, skibsledelse, sikkerhedsorganisationer om bord og de enkelte søfarende. Endvidere har vi et tæt samarbejde med andre maritime foreninger, organisationer, uddannelsessteder, forskningsinstitutioner, myndigheder osv. 

 

Historie

SEAHEALTH blev oprettet i 1993 som en privat selvejende institution under navnet Søfartens Arbejdsmiljøråd. SEAHEALTH virker som både et branchearbejdsmiljøråd og en bedriftssundhedstjeneste for hele den danske handelsflåde. 

 

Rådet blev oprettet sammen med et tilsvarende råd for fiskeriet. SEAHEALTH og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder for at styrke den arbejdsmiljømæssige indsats for søfarende og fiskere, der arbejder på danske skibe. Rådene skal fremme de ansattes sundhed og sikkerhed både fysisk og psykisk, forebygge arbejdsmiljøskader og skabe og udbygge grundlaget for, at skibenes sikkerhedsorganisationer sættes i bedre stand til at løse sundheds- og sikkerhedsspørgsmål om bord i skibene.

 

Det har fra starten været hensigten, at erhvervet skal have den størst mulige indflydelse på den arbejdsmiljømæssige indsats, der ydes af arbejdsmiljørådene. Arbejdsmiljørådene blev derfor sammensat med en ligelig repræsentation af foreninger for fiskere og søfarende og organisationer for arbejdsgivere, der beskæftiger sig med personer, som arbejder om bord på skibe i søen. De to råd fungerer som to selvstændige råd med hver sin bestyrelse.

 

Organiseringen af arbejdsmiljørådet og arbejdsmiljøtjenester til søs var lidt anderledes end i land, idet begge dele blev samlet under én hat. Det har været en god beslutning, der har været med til at styrke arbejdet i Rådene, idet det praktiske konsulentarbejde har smittet af på oplysnings- og projektarbejdet, og tilsvarende har der været tilbageløb til konsulentarbejdet fra det mere brede oplysningsarbejde.

 

Ved arbejdsmiljøreformen i 2004 blev organiseringen af arbejdsmiljørådet i land ændret og bedriftssunhedstjenesterne blev privatiserede. Til søs blev ordningen med de to arbejdsmiljøråd for henholdsvis søfarende og fiskere opretholdt, idet ordningen blev vurderet til at have en god værdi for erhvervet. 

 

I dag fungerer SEAHEALTH derfor stadig som både branchearbejdsmiljøråd og bedriftssundhedstjeneste. Rådet har som følge heraf både brede kortlægnings-, oplysnings- og holdningsbearbejdsningsopgaver, og leverer samtidig professionelle konsulentydelser til erhvervet med konkret arbejdsmiljørådgivning inden for de fire overordnede arbejdsområder: Ulykkesforebyggelse, fysisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme. 

 

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

  • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
  • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
  • Konferencen MSSM