Belysning

For meget, for lidt eller forkert placeret belysning kan give blænding og reflekser og dermed bevirke dårlige arbejdsstillinger. Uhensigtsmæssig belysning kan give øjengener, hovedpine samt spændinger i skuldre og nakke.

 

Sidens indhold:

 

For at forebygge dårlige arbejdsstillinger forbundet med forkert belysning, er det vigtigt at sikre et godt lys ved arbejdspladserne. Lysstyrken skal være tilstrækkelig til det arbejde, der skal udføres. 

Belysningen skal medvirke til at forebygge skader og ulykker. Ud over lysstyrken er det vigtigt, at lyset ikke blænder, og at lyset er placeret der, hvor man har behov for lys. Lysstyrken måles i enheden lux.

Generelt i arbejdsrum skal belysningsstyrken være 200 lux. Ved særligt synskrævende arbejde skal belysningsstyrken være 500 lux.


Der er forskel på lyset. Glødelamper og halogenglødelamper giver det mest behagelige lys. De gengiver farverne godt og giver et roligt lys.

Lysstofrør bruger mindre energi, men giver et andet lys end glødelamper og halogenglødelamper. De er dårligere til at gengive farver, og man skal have mere lys fra lysstofrør end fra glødelys for at kunne se lige så godt. Det gælder også energisparerpærer, som i princippet er det samme som små lysstofrør.

Lysets kvalitet

Lysets kvalitet er ikke kun afhængig af lysets styrke, men også af forhold som blænding, skyggedannelser, farvegengivelse, flimmer og lysfordeling. Evnen til at gengive farver angives i et såkaldt Ra-indeks. Jo højere Ra-indekset er, jo bedre (den maksimale værdi er 100).

  • Glødelys har Ra-indeks 99.
  • Lysstofrør har Ra-indeks mellem 70 og 90 - alt efter type.
  • Sparepærer har RA-indes mellem 80 og 85 - alt efter type.
  • LED har RA-indeks mellem 60 og 98 - alt efter type.

 

Lyskilder med glødepærer udfases i EU for gradvist at overgå til mere energibesparende kilder som f.eks. LED. LED vil med tiden vinde mere og mere frem og er efterhånden blevet knap så omkostningstungt, så LED er blevet tilgængeligt for alle. Der er dog stadig meget stor forskel på kvalitet og der er ingen mærkningsordning endnu. LED skal have RA over 80 for at kunne benyttes på arbejdspladser. 

 

Ved særligt krævende arbejdspladser kan kravet være højere, fx i kabyssen eller i restauranten, hvor Ra-indekset bør være mindst 90. Kravet kan tilgodeses med lysstofrør, men så skal det være lysstofrør med farvekode 930 (Philips-kode).

 

Standarder/regler

Søfartsstyrelsen henholder sig til Dansk Standard DS/EN 12464-1:2011, som anbefaling af god praksis. Søfartsstyrelsen vil dog vurdere belysningen konkret i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A kapitel IA om arbejdets udførelse og Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B Kapitel II-4 A om arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr.


Lysstyrken skal være 200 lux ved de fleste arbejdspladser, men hvis der stilles særlige krav til synet, kan der være behov for flytbare lamper, så lysstyrken kan komme op på 500 lux.

Normalt vil Søfartsstyrelsen ikke stille krav om, at man laver lysmålinger om bord, da det kræver særligt apparatur og viden.

Ved arbejdsbelysning bør Ra-indekset være mindst 80. Glødelys lever altid op til dette krav. Når det gælder lysstofrør, vil lysstofrør med farvekode 830 (Philips-kode) tilgodese kravet.

 

Belysning i skibets områder

Maskinrum/værksteder
Armaturer og lamper bør være lette at rengøre og vedligeholde. Undgå blænding og spejlinger i materialer og borde ved at placere armaturer hensigtsmæssigt i forhold til de faste arbejdspladser.

Spejlinger opstår, hvis armaturerne hænger midt over bordene. Placér derfor - fx ved filebænken - armaturerne, så de er lige over bordets forkant. Afskærmningsgitre på armaturer kan også mindske blænding.

Flimrende belysning kan give stroboskopisk effekt ved roterende maskiner. Det betyder, at man kan tage fejl af de roterende eller hurtigt bevægende deles hastighed og rotationsretning. Brug flimmerfrit lys for at eliminere den risiko - fx glødelys eller højfrekvent drift af lysstofrør.

 

Kontrolrum/kontorer
Lyset bør kunne reguleres i styrke og retning. Det må placeres, så det ikke giver genskin og spejlinger i pulte og it-skærme. Reoler, skabe, mødeborde og lignende skal være oplyste, så man kan orientere sig.

 

Broen
Vælg en belysning, som er variabel, så den kan tilpasses dagslys og mørke. Når det er dagslys, vil der som regel være behov for et højere lysniveau. Det gælder om at skabe gode udsynsmuligheder på alle tider af døgnet.

Glødelys med mulighed for lysdæmpning giver bedst en variabel og behagelig belysning. Placér lamper, så de ikke giver generende genskin og spejlinger i pulte og diverse skærme til edb, radar m.v.

Sørg for at vælge og placere belysningen, så den ikke oplyser lodrette flader og personer. Det vil give generende spejlinger i ruderne, og udsynet bliver forringet.

Lokalbelysning ned over pultene med lysdæmpning er også en god løsning.

 

Kabyssen
Placér armaturerne lige over bordenes forkanter. På denne måde undgås eller reduceres spejling og genskin i bordene. Armaturerne skal helst være blændfri og gerne indbygget i loftet. Armaturerne skal være lette at rengøre.


Spiserum
Lyset skal være behageligt og må ikke blænde. Vælg glødelys eller halogenglødelys, da de er bedre til at gengive farver. Vælg enten fast monterede bordlamper eller indbyggede loftslamper.

 

Gangarealer indendørs
Placér belysningen enten under øjenhøjde eller indbygget i loftet, for at hindre blænding.

Placeres belysningen i loftet, er det en god idé at placere lamper/armaturer ude i den ene side (og ikke midt på loftet). Så bliver gangen belyst asymmetrisk, og det blænder mindre.

Det er vigtigt, at der ikke er et for højt lysniveau i gangarealerne. Det kan let medføre, at man ubevidst hæver lysniveauet unødigt i tilstødende rum, så de ikke virker for mørke i forhold til gangene.

På gangarealer er der det krav til lyset, at lysstyrken skal være mellem 50 og 100 lux.

 

Udendørsbelysning
Vælg så vidt muligt armaturer, der lyser nedad, og placér dem under øjenhøjde. På den måde kan man undgå blænding.

Udendørs er der det krav til lyset, at lysstyrken skal ligge mellem 25 og 50 lux. I områder uden dagslys skal niveauet i dagtimerne være 100 lux.
 

International regulering

Information findes i MOSH vejledningen: 6.2.3 Artificial Lighting.

 

Nyttige links:

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs