Dansk Implementering af MLC 2006

Lovændringer i Danmark

For Danmark har ratificeringen betydet, at syv love skulle ændres. Lovene blev vedtaget i april 2010. Vækst- og erhvervsministeren implementerede dem d. 20. august 2013. Fra og med d. 20. august 2013 kan danske rederier få foretaget et MLC-syn og anmode om udstedelsen af en overensstemmelseserklæring fra Søfartsstyrelsen, så skibene kan få et internationalt gældende MLC certifikat.

 

Tilblivelsen af loven kan du se her. Her kan du bl.a. se høringssvar fra parterne.

Samlet set er syv love blevet ændret:

  1. Lov om sikkerhed til søs
  2. Sømandsloven
  3. Lov om skibes besætning
  4. Lov om skibsmåling
  5. Søloven
  6. Lov om maritime uddannelser
  7. Lov om forhyring af skibsmandskab


Lovene sætter rammen og indeholder hjemler til de fornødne ændringer på bekendtgørelsesniveau.

I foråret og sommeren 2010 blev parterne (Søfartsstyrelsen, Rederiforeningerne og de søfarendes organisationer) hørt angående de forskellige bekendtgørelser. De ændringer, der fremkom, blev inkluderet i bekendtgørelserne, og i efteråret 2011 kom bekendtgørelserne i høring. Her kunne parterne kommentere på og komme med ændringsforslag til bekendtgørelserne. Og d. 20. august 2013 implementeredes MLC 2006 endeligt.

Bekendtgørelserne, der trædte i kraft 20. august 2013: