Den respektfulde fyringsseddel

Hvordan afskediger man en medarbejder på en respektfuld måde? Seahealth tilbyder hjælp til håndtering af den svære situation, hvor krisetrængte rederier må fyre medarbejdere.  

Det er kompliceret at afskedige medarbejdere. Uanset hvor umage du som leder, eller organisation, gør dig, vil fyringer være forbundet med menneskelige omkostninger. 

Men hvis den fyrede oplever, at afskedigelsen er sket på en respektfuld måde, reducerer det de negative følger, der er forbundet med at miste sit job.

Alle parter vil opleve afskedigelsen som respektfuld, hvis virksomheden er forberedt, lederne er klædt på til at varetage opgaven, og den fyrede får tilbudt måder at håndtere opsigelsen på. Det er vigtigt, at den afskedigede, kolleger, ledelse og organisation kommer bedst muligt videre.

Seahealth tilbyder rederier rådgivning til håndtering af afskedigelser, så de foregår med gensidig respekt. Rådgivning henvender sig både til den afskedigede og til arbejdsgruppen, som er berørt, lederen der skal forestå afskedigelsen, og rederiledelsen, der skal beslutte, hvordan afskedigelser effektueres.

Seahealth yder rådgivning på følgende områder

 • Hvordan effektuerer man afskedigelser (information, timing, etc.) - Målgruppen er rederiledelsen.
 • Hvordan håndterer jeg som leder at afskedige medarbejdere (forberedelse, afholdelse af samtale, håndtering af arbejdsgruppe med afskedigede og ikke afskedige medarbejdere, etc.). - Målgruppen er ledere.
 • Hvordan håndterer vi som arbejdsgruppe/afdeling at nogle af os skal stoppe, mens andre bliver. Hvordan holder vi fast i trivslen? - Målgruppe er arbejdsgrupper/afdelinger.
 • Hvordan kommer jeg som afskediget videre med mit liv/arbejdsliv? - Målgruppen er enkeltpersoner.
 • Alt efter det enkelte rederis behov kan Seahealth tilbyde rådgivning i form af bl.a. mødedeltagelse, afholdelse af kurser, individuel rådgivning hos psykologer ”face to face” eller via netrådgivning.

Kontakt psykolog Søren Diederichsen for nærmere oplysninger.

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser