Drikkevand

Rent drikkevand er en livsnødvendighed på et skib, og det er vigtigt at holde øje med kvaliteten.

Hvad er drikkevand

Drikkevand er defineret som: Alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål, uanset vandets oprindelse, og uanset om det leveres gennem distributionsnet, fra tankvogn/tankskib eller i flasker eller anden emballage.

Da det indbefatter vand til andre husholdningsformål, fx personlig hygiejne som tandbørstning, bad samt rengøring af frugt og grønt mm. betyder det, at det ikke er nok at indkøbe flaskevand, hvis man er i tvivl om vandkvaliteten.

Forebyggelse

Forurening af drikkevandet kan have store omkostninger, både økonomisk og for besætningens sundhed. Derfor er det vigtigt at forbygge mod forurening.
På skibet bør der derfor være en plan for, hvordan I kan sikre rent drikkevand til besætningen. Dvs.:

 • Hvordan gennemfører I en risikovurdering af hele drikkevandsforsyningen med kortlægning af risici, kritiske kontrolpunkter og vurdering?
 • Hvordan sikrer I løbende operationel overvågning?
 • Hvilke handlinger I skal foretage jer, hvis vandkvalitet eller vandsystem ikke er i orden?

Hold selv øje

Alle om bord bør være opmærksomme på om vandet smager forkert, lugter eller er uklart. Vandet skal udover de regelmæssige undersøgelser analyseres, hvis dette er tilfældet.

Analyse af drikkevandet

Der er 4 kriterier for, hvornår I skal have foretaget analyser af jeres drikkevand:

 • Bunkring af vand, hvor vandkvaliteten er kendt og i orden.
 • Bunkring af vand, hvor vandkvaliteten ikke er kendt.
 • Produktion af drikkevand om bord. Produktionsmåden er underordnet
 • Hvis der er udført vedligeholdelsesarbejde eller reparation på drikkevandsystemet

Der er tale om årlige analyser for bunkring af kendt kvalitet og ved produktion om bord, hvor i mod der er tale om analyser ved hver bunkring ved ukendt kvalitet og ved vedligeholdelsesarbejder på systemet. Hvis I bunkrer og producerer til samme tank, gælder begge krav.

 

Prøverne til analyser bør udtages og analyseres af akkrediteret laboratorium, men hvis I selv har det rette udstyr og kompetencer om bord kan I selv udføre dette.
Hvis analyseresultatet overskrider grænseværdierne er det vigtigt I agerer på dette. I første omgang, vil det være hensigtsmæssigt, at I kontakter Seahealth for at indhente yderligere hjælp inden I begynder på forskellige tiltag. Hvis det er en overskridelse af E-coli grænseværdien anbefaler vi at I øjeblikkelig koger vandet inden brug. Yderligere at I anskaffer flaskevand ved førstkommende havneophold.

I vejledningen ”Drikkevand – skibe” kan I se hvilken kontrol I skal have lavet af vandet og i vejledningens bilag 1, kan I se de forskellige grænseværdier.

 

Redigeret 13.09.2013

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs