Ebola - vær på den sikre side

Generelle retningslinjer

De 3 største internationale organisationer på det maritime område ICS (International Chamber of Shipping), IMEC (International Maritime Employers’ Council) og ITF (International Transport Workers’ Federation) har sammen udsendt en række retningslinjer til det internationale maritime erhverv, som har til formål at hindre spredningen af Ebola til skibe i industrien. Det fulde dokument kan læses her.

 

De 5 retningslinjer er som følger:

 

  1. Kaptajnen skal sikre at besætningen er opmærksom på de risici, der findes vedrørende spredning af virusset og hvordan disse risici kan mindskes.
  2. ISPS-kravene, der skal sikre at uautoriserede personer ikke går om bord, skal håndhæves på det strengeste i den tid, hvor skibet er i havn.
  3. Kaptajnen skal overveje ethvert landlov nøje i de havne, hvor der er risiko for at blive smittet.
  4. Rederierne/Operatørerne skal så vidt muligt undgå udskiftning af personel i havne, hvor risikoen for smitte er til stede.
  5. Efter afgang fra risikoområde skal besætningen være særligt opmærksomme på symptomer og rapportere ethvert mistænkeligt symptom til skibets sundhedspersonale.

 

Kort om Ebola og hvordan den smitter

Ebola er en livstruende virus, som kan ramme både dyr og mennesker.

Virussen smitter fra menneske til menneske igennem kontakt med inficerede kropsvæsker som spyt, blod og sæd. I perioderne mellem udbrud af sygdommen er mennesket ikke bærer af virus. Hvor virus gemmer sig mellem udbrud er fortsat en gåde, men frugtflagermus er under mistanke for at bære virus og dermed udgøre et såkaldt reservoir. Ebola virus smitter ikke som sådan gennem luften. Smitten er primært fundet i mere fjerntliggende landsbyer og sandsynligheden for smitte anses fortsat for at være lille.

 

Symptomer

Hvis man bliver smittet, så vil der efter 2-21 dage opstå influenza-lignende symptomer som høj feber, mathed, muskelsmerter, hovedpine og mavesmerter.

Derefter vil der følge opkastninger, diarré, udslæt og lever- og nyresvigt, og til sidst kan der opstå blødninger.

 

Forebyggende behandling

Der findes ingen forebyggende vacciner mod ebola. Op til 90 procent af smittede under et udbrud dør. For at stoppe udbrud af sygdommen er det nødvendigt at opspore og isolere patienter.

 

Procedure, hvis der opstår mistanke om smitte hos en ombordværende
Den mistænkt smittede patient placeres i hospitalet og skal isoleres for at forhindre yderligere smitte. Undgå enhver for direkte berøring af den mistænkt smittede og berøring af ting eller genstande, vedkommende har berørt, før der er modtaget direkte instruktion om procedurer for håndtering.

 

Kontakt Radio Medical straks med henblik på at få rådgivning om sikkerhedsprocedurer for omgang med muligt smittede. Radio Medical vil endvidere rådgive om de videre tiltag. Endvidere orienteres rederiet.

 

Det er fortsat meget lidt sandsynligt, at der komme smittede om bord på skibene. Der er langt mere sandsynligt, at syge om bord fejler noget andet. Syge besætningsmedlemmer eller passagerer må ikke lades i stikken på grund af frygt for ebola.

 

Nyttige links

 

Download video fra KVH/Videotel

Konsulent M.Sc. MEM
Carsten Gydahl-Jensen
Email: cgj@seahealth.dk
Direkte tlf.: +45 3311 1833
Mobil: +45 5154 2777

Jeg kan hjælpe dig med

  • Hygiejne og Fødevaresikkerhed
  • Sundhedsledelse og kostpolitik
  • Rådgivning i sundhed, hygiejne og fødevaresikkerhed
  • Konsulentbistand om bord
  • Kurser skræddersyet til rederi