Engagement og ansvar

De 8 sikkerhedsled:

Engagement & ansvar

Kommunikation & information

Rammer & ressourcer

Inddragelse & ejerskab

Ledere & nøglepersoner

Feedback & evaluering

Støtte & samarbejde

Viden & træning

For at vi mennesker skal være motiverede til at forandre adfærd, skal vi kunne forstå nødvendigheden af den ønskede ændring. Ting, der ikke giver mening, bliver sjældent eller kun modvilligt ført ud i livet. Gør det derfor klart, hvorfor rederiet vil gøre en indsats, og synliggør mål og visioner.


Sidens indhold:

 


Visioner og målsætninger 

Uden målsætning og vision – ingen retning. En god målsætning eller vision skal fortælle alle i rederiet, hvad de skal arbejde hen imod.

En vision er overordnet og fortæller, hvor rederiet ønsker at være på et tidspunkt ude i fremtiden. Den kan fx handle om, at alle i rederiet udviser sikker og forebyggende adfærd i alle handlinger.
 

Hvilken vision, der er den rigtige, er op til rederiet. Det vigtige er, at visionen passer ind i rederiets øvrige virke og strategier.

 

En målsætning er mere konkret og kan være delt op i delmålsætninger. En målsætning skal helst være så konkret, at man kan måle på den. Man kan godt nøjes med at formulere målsætninger for indsatsen og dermed undlade visionen – det væsentlige er, at alle ved i hvilken retning, de skal arbejde.

 


Ulykkesanalyser

 

Det øger motivationen at se løbende statistik over ulykker og beregninger, der viser de menneskelige konsekvenser.


Hvorfor skete ulykken? Hvis vi skal lære af ulykker, er det helt afgørende, at vi får analyseret os frem til, hvilke faktorer, der var medvirkende til, at ulykken indtraf. Hvis vi ikke kender årsagerne, der ledte op til ulykken, kan vi ikke handle og undgå, at det sker igen.


Undersøgelser har vist at 80% af alle ulykker skyldes menneskelige faktorer såsom træthed, uklare procedurer, ulæselig skiltning og uigennemtænkt design, gamle vaner, kommunikation, manglende træning og uddannelse.
 

En ulykke er omkostningstung for rederiet, men den kan også have uoverskuelige og til tider tragiske konsekvenser for de implicerede. Hvis folk skal se meningen i at ændre adfærd og holdning, er det afgørende dels at få registreret og analyseret ulykker, men også at få kortlagt de konsekvenser, ulykken medførte i hele organisationen.

 


Forståelse for, hvorfor sikkerhed er vigtig

Hvis folk skal indkorporere nye sikkerhedstiltag, skal de kunne forstå, hvorfor de er vigtige.
 

Et eksempel fra virkeligheden:
På en kemikalietanker skal to skibsassistenter "disconnecte" en slange på manifolden efter endt udlosning. Der er tale om et meget sundhedsskadeligt og giftigt kemikalie (det kunne være benzene). I sådan et tilfælde ved alle, at der skal bæres fuld kemikalieudstyr med tilhørende friskluftsapperatur.

Da det er en solrig dag bliver udstyret varmt at have på og arbejdet med aftagning af slangen tager ekstra tid på grund af udstyret. Da slangen leveres til land, ser skibsassistenterne, at terminalfolket står i korte bukser og t-shirt.

Hvis skibsassistenterne havde fået indsigt i, hvor farligt et kemikalie benzene er, og hvilke helbredsmæssige konsekvenser det kan have ikke at beskytte sig mod kemikaliet, ville de have en anden forståelse for sikkerheden ved omgang med kemikalier.

Det handler altså om, at sikkerhedstiltag formidles på en måde, så de ikke bare står i procedurerne, men giver mening i forhold til den enkeltes arbejdsgange i hverdagen.

Besætningen skal altså være informeret om de risici, der er ved opgaven, for det giver først mening at ændre adfærd, når man forstår konsekvenserne.


Styrk sikkerheden gennem formidling og engagement


 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea