Fødevarehygiejne

Alle sejlende skal trygt kunne spise den mad, der serveres uden frygt for at blive syge -eller tilmed dø af sygdomme, som de har fået gennem maden. Det er velkendt fra forskning i fødevarer, hvad der gør mennesker syge, og hvad der kan gøres, for at det ikke sker. Hygiejneregler skal overholdes af alle.

 

Sidens indhold:

 

Det er en god ide at indarbejde procedurer, så de der opbevarer og tilbereder mad, kan kontrollere at hygiejnereglerne overholdes.

Indhold

Seahealth har udviklet "Hygiejne i kabyssen", som giver vejledning og gode råd til egenkontrol i kabyssen. Pakken indeholder:

 
"Hygiejne i kabyssen" er et værktøj, som er målrettet de søfarende, og som rederierne kan benytte til selv at implementere egenkontrol fx i ISM/SMS. Fokus er på kabyssen og HACCP. Værktøjet vil være i tråd med de lovpligtige krav, der er i MLC 2006 3.2, og lægger sig op af de danske bekendtgørelser på området.

En kampagne om hygiejne

Vil rederiet gøre en ekstra indsats kan ”Hygiejne i kabyssen” udrulles som en kampagne. Seahealth kan tilbyde at hjælpe med at geare indsatsen og lægger derved op til, at rederiet koordinerer en indsats fx over et halvt år, et år eller to år. Til dette er der følgende hjælpemidler:


Kampagneforslag

 

Hygiejne-certifikat kurser

For at imødekomme de kommende krav i MLC og den danske bekendtgørelse skal rederierne have styr på, at personalet i kabyssen har de nødvendige kompetencer. I den forbindelse er Seahealth blevet godkendt til at afholde hygiejne-certifikat kurser.  Derfor udbyder vi hygiejne-certifikat kurser, enten som tilstedeværelse-kursus eller e-learning. Tilmeld jer til vores nyhedsmail på www.seahealth.dk og få direkte besked om mulighederne.

For yderligere information kontakt Carsten Gydahl-Jensen cgj@seahealth.dk.

>> Læs mere om MLC 2006

>> Læs mere om vores kurser

Her finder du de officielle vejledninger til embedslæger og om skadedyrsinspektion på skibe

Download kampagnematerialet tryk på billede


Maj 2012