Fatigue

Har du brug for oplysninger omkring fatigue? Seahealth har lavet en liste over publikationer, rapporter og projekter, som du finder her.

 

Vejledning i hviletid og søfart

Hviletid og søfart er et et omdiskuteret emne. Får sømænd nok søvn om bord? Hvad er konsekvenserne af mangelen på søvn? hvad står der i loven, og hvordan overholdes denne?

Dette er temaer, som påvirker alle besætningsmedlemmer om bord. Seahealth har udgivet vejledningen hviletid og søfart, der forsyner dig med inspiration i planlægningen af arbejde og hviletid.

 

>> Læs mere om hviletid og søfart

 

 


Hviletid

I 2012 trådte nye regler om hviletid i kraft.

>> Læs kort om opdateringen af STCW konventionen

>> Læs om holdningerne til de nye hviletidsregler

>> Læs artikel til STCW-konventionen om ændring af hviletidsreglerne (Skibsfarten, januar 2012)


Horizon Research Project

Horizon Research Projects formål er at undersøge, hvordan fatigue hos styrmænd og andre ombord kan forårsage kommercielle tab, såvel som, at sikkerheden for søfarende bliver dårligere.

Projektet tager afsæt i påstanden om, at træthed og psykisk udmattelse hæmmer styrmænds evne til at træffe beslutninger.

Projektet undersøger, hvordan tilrettelæggelsen af vagtplaner har betydning for fatigue hos besætningen.

Horizon Research Project giver råd og vejledninger til at forbedre hviletidsprocedurerne om bord. Menneskene bag har udarbejdet værktøjer, som aktører i det maritime kan benytte for at undgå fatigue.

Horizon Research Project er et samarbejde mellem Warsash Maritime Academy (Afdeling på Southhampton Universitet), Chalmers Tekniska Hoegskola AB (Sverige), samt Stockholm Universitets afdeling for stress-research.


>> Læs introduktion til Horizon Research Project

>> Gå til hjemmesiden for Horizon Research Project

>> Læs mere om projektet, samt om dets indledende konklusioner

>> Læs den endelige rapport for Horizon Research Project
 


Fatigue at Sea - Rapporter, artikler og links om hviletid

Fatigue at Sea er en svensk undersøgelse fra 2007, skrevet af skibsfører og ph.d. Margareta Lützhöft.

 

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem vagtsystem, reaktionstid og helbredstilstand.

Margareta Lützhöft sætter fokus på, at problemet med træthed til søs er en belastning for den enkelte samtidig med, at det udgør en risiko for søsikkerheden.

Margareta Lützhöft har gennemført interviews og feltstudier i 13 svenske rederier og med 30 erfarne skibsofficerer på 13 forskellige handelsskibe af varierende størrelser og art. Hun lagde særlig vægt på at indsamle og analysere data omkring træthed, stress og reaktionstid set i forhold til de udbredte 2- og 3-vagtsystemer.

Fatigue at Sea er lavet på vegne af Statens väg- och trafikforskningsinstitut i Sverige (VTI).

>> Gå til rapporten Fatigue at Sea

>> Læs engelsk folder om rapporten

>> Result and recommendations for managing fatigue in watch systems on board


Det gode arbejdsliv til søs

Seahealth har i 2008/2009 gennemført en trivselsundersøgelse på danske skibe, hvor hviletid var et centralt emne i undersøgelsen.


>> Se resultaterne af undersøgelsen Det gode arbejdsliv til søs


Seahealth har gennemført en række skibsbesøg/medsejladser for at indsamle konkret viden om den praktiske tilrettelæggelse af hviletiden på forskellige skibstyper. Fra disse medsejladser har vi i Seahealth oplevet, at der er en vis modstand mod at ændre vagtsystemerne og tørntidspunkterne på de danske skibe. I tilfælde hvor det er vanskeligt at overholde hviletiden, har vi sat fokus på, om en anden arbejdsdeling mellem faggrupperne om bord kan indeholde en løsning.

Seahealth har konsulteret forskellige, danske rederier foruden eksperter indenfor områder såsom søvn og kost.


IMO Fatigue Guidelines

The Maritime Safety Committee (MSC), at its seventy-first session (19 to 28 May 1999), considered the issue of human fatigue and the direction where IMO efforts should be focused. In this regard, it was agreed that practical guidance should be developed to provide appropriate information on fatigue to all parties concerned. This guidance should inform each party that has a direct impact on vessel safety (naval architects, owners/operators, masters, officers, ratings, training institutions, etc.) of the nature of fatigue, its causes, preventive measures and countermeasures.

>> Gå til Fatigue Guidelines IMO

>> Køb bogen Guidelines on Fatigue Management

The guidelines on fatigue contain practical information that can assist interested parties: owners, masters, officers, crew and instructors to better understand and manage fatigue. The guidelines provide information on the potential dangers of fatigue and ultimately the effect on the health and safety of the personnel working on ships.


Fatigue modulerne 1 - 5

Fatigue Modul 1 indeholder generel information om fatigue – definitioner, årsager, virkninger osv.

>> Fatigue Modul 1.doc

Fatigue Modul 2 indeholder praktiske oplysninger rettet til den menige søfarende om bord.

>> Fatigue Modul 2.doc

Fatigue Modul 3 indeholder praktiske oplysninger rettet til officererne om bord.

>> Fatigue Modul 3.doc

Fatigue Modul 4 indeholder praktiske oplysninger rettet til skibsføreren om bord.

>> Fatigue Modul 4.doc

Fatigue Modul 5 indeholder praktiske oplysninger rettet til kursusledere og undervisere. 

>> Fatigue Modul 5.doc


Seafarer Fatigue - projekt fra Cardiff Universitet

Projektet Seafarer Fatigue er udarbejdet af Andy Smith, Paul Allen og Emma Wadsworth fra Cardiff Universitet.

Projektet rummer en rapport og en film, der oplyser om de faktorer, der gør dem, som arbejder til søs, særligt udsatte for fatigue.

Projektet er iværksat for at kompensere for den manglende viden om fatigue til søs, som folkene bag projektet mener, der er.

I rapporten og filmen sætter Smith, Allen og Wadsworth spot på, hvordan dårlig søvn, ringe arbejdsmiljø, høje jobkrav, og stressende arbejde kan skabe fatigue i det daglige for den enkelte.

Forskerne nævner alt fra stigende forekomst af ulykker til risiko for psykisk og fysisk overbelastning for den enkelte, som konsekvenser af fatigue.

Seafarer Fatigue er et forskningsprojekt udgjort af feltarbejde, spørgeskemaundersøgelser og analyser af databaser med skades- og ulykkeshistorik.

>> Læs rapporten Seafarer Fatigue: The Cardiff Research Programme