Fatigue og hviletid

Hviletid er et centralt tema, når vi taler om arbejdsmiljø. Manglende hviletid kan have konsekvenser for sikkerheden om bord, og for den enkeltes trivsel, sundhed og generelle livskvalitet.

 

Sidens indhold:


Området hviletid er reguleret af love og overenskomster. Der skal tages en række forskellige hensyn, der ofte giver anledning til drøftelser om bord og på rederierne. Der er tilmed ofte traditioner om tilrettelæggelsen af arbejdet og hviletiden om bord, ligesom der er udefrakommende forhold, der kan gøre det vanskeligt at overholde hviletiden. Skibet og den enkelte mangler generelt viden om reglernes konkrete indhold og om konsekvenserne af manglende overholdelse af hviletiden.

Tag hul på snakken om bord

 

Forandring er ofte svært, men hvis du involverer medarbejderne, fremmer det engagementet. Med større indsigt og følelsen af at blive inddraget i beslutningen, er der kortere vej til at tage ejerskab af forandringerne. Omfanget af forandringerne skal aftales bredt ved inddragelse af hele besætningen. Dette kan fx ske ved indkaldelse til et ekstraordinært sikkerhedsudvalgsmøde, hvor alle er inviteret. Ved at følge denne fremgangsmåde skaber du det bedste fundament for accept af dit budskab.

Det kræver, at alle parter tænker nyt. Rederiledelsen i organiseringen, skibsledelsen i planlægning af vagter, ændring i systemer og rutiner -og at det sker i dialog med besætningen.


Tag hul på snakken om bord og drøft, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for at få planlagt hviletiden til gavn for alle.
 
     

Vi ved ikke, hvor mange ulykker der skyldes manglende søvn. Ulykker har sjældent kun én årsag. Men manglende søvn spiller en rolle i forbindelse med ulykker, fordi det fører til dårlig koncentration og ringere reaktionsevne. Det øger risikoen for fejl, og man reagerer langsommere, så man måske ikke får afværget uheld i tide.

 

 
 
Søvn er ligesom sult og tørst. Jo længere tid der går uden drikke, jo mere tørstig bliver man. Det er det samme med søvnen. Normalt kan vi være vågne 16-18 timer, så bliver vi så søvnige, at vi let kan falde i søvn. Efter 6-8 timer søvn vågner vi veludhvilede og kan igen være velfungerende i 16-18 timer..

 

 

 
 
Vagtsystemet lægger rammen for, hvor meget hvile den enkelte søfarende kan få. Til søs findes især to vagtsystemer: 2-skiftevagten, hvor man er to hold, der deler døgnets arbejdstimer og 3-skiftevagten, hvor man er tre hold, der deler døgnet. Det er rederiet, der endeligt beslutter besætningens størrelse med udgangspunkt i Søfartsstyrelsens besætningsfastsættelse – og dermed også, hvilket vagtsystem der er om bord. Ved at sætte fokus på vagtplaner, arbejdsopgaver og fordelingen af dem, kan man prøve at skabe nogle bedre muligheder for, at besætningen får tilstrækkelig søvn.

 

 

 
 

Havneophold er en af de situationer, der giver store udfordringer. Der er mange ekstra opgaver, som kræver ekstra folk. Mange skibe har helt droppet at planlægge havneopholdet, fordi man ikke kan få planen til at gå op. Men der er gode muligheder for at planlægge anderledes, hvis I ser på det med nye øjne. For det første bør I planlægge så meget hvile som muligt op til havneopholdet, så besætningen så vidt muligt er udhvilet inden og med energi til opgaverne.

 

 

 

  

Efter en orlov er man formentlig inde i en normal døgnrytme. Skal man så starte sin tørn med en nattevagt, er det en god ide at tage toppen af søvnbehovet ved at være så udhvilet som muligt, inden man går om bord. Lad os sige, man er stået op omkring kl. 06-07. Det betyder, at man ved 18-19 tiden har været vågen i 12-13 timer. Så er det muligt at sove nogle timer, inden man begynder at arbejde omkring midnat. Det indre ur vil stadig bevirke, at man føler sig meget træt ved 3-4 tiden, men det vil være mindre udtalt. Det ”opsparede søvnbehov” er nemlig nogle timer mindre, end hvis man ikke havde sovet ved 18-19-tiden.

 
 
Forskning viser, at der er markant forhøjet forekomst af fordøjelsesproblemer for mennesker, der arbejder med skiftende vagter. Næst efter søvnproblemer er mave-tarmproblemer de mest udbredte følgevirkninger af skiftende arbejdstider. Der kan fx opstå tendens til forstoppelse eller løs mave, og forklaringen kan være, at skiftende vagter medfører uregelmæssige måltider. Det kan betyde, at der spises flere mellemmåltider med for meget fedt og kulhydrat.

 

 

  


Det er rederiet, der står for selve sejlplanen og bemandingen. Dermed er det rederiledelsen, der lægger de overordnede rammer for planlægning af arbejdstid og hviletid. Rederiledelsen skal i den forbindelse vurdere, om arbejdet om bord indebærer ekstraopgaver, så der skal udvides i bemandingen af skibet.

 

 
 

 
 
Vejledningen inspirerer blandt andet til at se på planlægningen af arbejdet med friske øjne, så det bliver muligt at sikre nødvendig hvile for flere.


>> Til vejledningen følger en kort introduktion

>> Download en PowerPoint om hviletid

>> Download en vagtplan der kan inspirere til planlægningen

>> Bestil vejledningen på SEAHEALTH webshop

I kølvandet på spørgeskemaundersøgelsen: Seahealth har udgivet en vejledning om hviletid.

>> Læs kort om vejledningen

>> Læs mere om motivationen bag vejledningen om hviletid

>> Læs kort om søvn og ulykker til søs.

 

International regulering

Information findes i MOSH vejledningen: 6.7.6. Fatigue.

 

Nyttigt link:

IMO: Guidelines on Fatigue - MSC/Circ.1014 Guidance on Fatigue Mitigation and Management