Finansiering

SEAHEALTH finansieres af rederierne gennem et lovbestemt bidrag pr. besætningsmedlem. Derfor er en lang række af vores ydelser allerede finansieret og dermed gratis at benytte for rederier og danskflagede skibe. 

Det er fastsat i lovgivningen, at SEAHEALTH er en arbejdsgiverfinansieret ordning. Den enkelte søfarende kan derfor ikke komme til at betale for nogen af vores ydelser.

 

Grundfinansiering dækker fx:

 • Udvikling og drift af kemikaliedatabasen og nearmiss-databasen.
 • Udvikling af værktøjer som programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs, bogen Det gode arbejdsliv til søs, vores Guideline for sundhedsledelse og værktøjet De 8 Sikkerhedsled.
 • Kortlægning af sikkerheds- og sundhedsproblemer til søs på brancheniveau, rederiniveau, såvel som skibsniveau.
 • Udvikling og analyse af viden til brug i erhvervet fx om branchevejledninger, hviletid og sikkerhedskultur.
 • Udvikling af kurser og e-learning, fx lederkurser, sikker arbejdsplads, stress, konflikthåndtering og kurser om sund mad.
 • Udvikling af koncepter og løsninger for håndtering af de problemer, vi møder på konsulentbesøgene. 
 • Udgivelse af bladet at SEA, film og kampagnematerialer samt oplysninger på hjemmesiden. 
 • Foredrag på rederi- og officersmøder, § 16-kurser mv.
 • Drift af sekretariat, herunder medsejladser.
 • Krisehjælpsberedskab og en afklarende samtale.

 

Tilbud om løsning af opgaver

Andre ydelser kan købes. Det er typisk ydelser, der er meget specifikt målrettet det enkelte rederi. Som udgangspunkt gives der altid et konkret tilbud, før opgaven igangsættes. Den indledende afklaring af opgaven er som udgangspunkt gratis. Spørg endelig, så finder vi en løsning. 

Andre ydelser kan fx handle om:

 • Visse støjmålinger, analyse af fibre mv.
 • Afholdelse af temadage, kurser, rygestopforløb eller sundhedsprofiler.
 • Konsulentforløb med kortlægning og implementering af løsninger.
 • Krisehjælp, når der gennemføres et behandlingsforløb.

Krisehjælp, psykologisk rådgivning, rygestop, analyser og målinger faktureres som udgangspunkt med det faktiske tidsforbrug og direkte omkostninger. Ofte har SEAHEALTH forhandlet særlige gunstige vilkår, der fx kan komme til udtryk i hurtigere bistand eller lavere priser.

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

 • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
 • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
 • Konferencen MSSM