Flerkulturelle besætninger

Mange nationaliteter om bord er blevet et almindeligt fænomen i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder.
 

Det flerkulturelle kan ses på flere måder. Det kan både forstås som forskellige nationaliteter, men man kan også være forskellige sociale kulturer, der har forskellige måder at se og gøre tingene på og dermed også forskellige ideer om, hvad der er vigtigst om bord.
 
Det kan fx være folk på broen over for folk i maskinen eller de unge over for de ældre om bord.


En udfordring

Det kan være en udfordring for ledelsen at sikre, at alle forstår hinanden, når det handler om at samarbejde. Dette gælder især, når det drejer sig om sikkerheden om bord.
 
Det kan være en god investering at gøre en særlig indsats for, at kommunikationen er god, når der er flere kulturer om bord.
 
Det er vigtigt at have viden om, hvordan forskellige kulturer og mandskab tænker, og hvad de går op i. Hvis man ikke har et godt kendskab til hinandens forskelligheder, kan der opstå mistro og utilfredshed om bord.
 
Hvis du f.x. ikke kender til de specifikke kulturelle forskelligheder, kan en gestus utilsigtet føre til konflikt, fordi et besætningsmedlem med en anden kulturel baggrund opfatter den på en anderledes måde, end du gør.

 

Lav en forventningsafstemning

Download casedelen om flerkulturelle besætninger

Download redskabsdelen om flerkulturelle besætninger

Derfor er det vigtigt at spørge og være nysgerrige på hinanden og tage snakken om bord.

Hvilke fordele og ulemper kan I komme i tanke om? Hvordan kan I udnytte det flerkulturelle bedst muligt, så det bliver til en styrke om bord? Det kunne fx. være, at I hver især kan bidrage med forskellige kompetencer. 
 

Er der nogle som kan noget helt specielt betinget af alder, nationalitet, køn eller erfaring?
 
Tag en fælles diskussion for at skabe større kendskab til hinanden. I kunne f.eks. drøfte nogle temaer, som  har relevans for alle om bord. Hvad er godt sømandsskab, eller hvad er en god kollega? Lav en forventningsafstemning med hinanden.
 

Leading Diversity

 
SEAHEALTH har udviklet et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord på skibene. Navnet på den nye publikation er ’Leading Diversity’, og den er udviklet af SEAHEALTH’s psykologer, Mads Schramm og Søren Diederichsen.
 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Det gode arbejdsliv til søs

I afsnittet om flerkulturelle besætninger i bogen Det gode arbejdsliv til søs fortæller en række søfolk om, hvilke udfordringer, det giver at have mange forskellige kulturer om bord.

Du kan også læse om, hvad søfolkene mener, man kan gøre for at få et godt samarbejde om bord.
 

Nøgleordedene i forhold til god trivsel om bord handler i denne sammenhæng om at have et godt kendskab til hinanden.

I bogens redskabsdel kan du læse mere om, hvordan man kan mødes på tværs af kulturer, og hvilke tiltag man kan gøre for at få bedre kendskab til hinanden.
 

 

Du kan bestille Det gode arbejdsliv til søs på SEAHEALTH webshop

 

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser