Forebyggelse af social isolation

Nogle af de største udfordringer for søfolk er udbrændthed, ensomhed og social isolation.

 

Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter. Søfolk skal trives med hinanden uanset nationalitet, køn og alder, hvilket kan være en stor udfordring og har betydning for trivslen om bord.

 

Kontakt Seahealth hvis I har brug for hjælp til at håndtere den sociale trivsel.

Det gode arbejdsliv til søs

I afsnittet forebyggelse af social isolation i bogen Det gode arbejdsliv til søs fortæller en række søfolk om, hvad de mener, der skal til for at forebygge social isolation om bord.

>> Download casedelen om forebyggelse af social isolation om bord

I bogens redskabsdel kan du læse en række gode råd og ideer fra de søfolk, der er blevet interviewet til dette projekt. Der er også en række anbefalinger fra to rapporter om social isolation gengivet.

Du kan bl.a. læse om, hvordan du kan arbejde med måltidet om bord, så det bliver en god fælles oplevelse. Om hvordan du kan etablere forskellige sportskonkurrencer. Du kan også se, hvilke tiltag I kan overveje at drøfte med rederiet for at forebygge den sociale isolation og sikre en god trivsel om bord.

>> Download redskabsdelen om forebyggelse af social isolation om bord 

 

Det gode arbejdsliv til søs kan du købe på SEAHEALTH webshop

 

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser