Forholdsregler ved lukkede rum

Rum der har været lukkede i længere tid - fx tanke, lastrum, kædekasser eller kofferdamme - kan være farlige at gå ind i. Der kan udvikle sig giftige dampe, og der kan være mangel på ilt. På denne side kan du se en række spørgsmål til både den ansvarlige og den, der skal udføre arbejdet i det lukkede rum.

 

Sidens indhold:

Spørgsmålene er en hjælp til at sikre, at forholdene bliver undersøgt. De gælder ikke for tanke eller lastrum, der bliver brugt til transport af farligt gods. I disse tilfælde skal skibet have nogle særlige procedurer.

Spørgsmål til den ansvarlige

Forholdene skal undersøges og spørgsmålene besvares af den, der sætter arbejdet i gang:

<Spørgsmålet til den person, der skal ind i rummet

Forholdene skal undersøges og spørgsmålene besvares af den person, der skal træde ind i rummet.

Hvis det er nødvendigt at bruge friskluftforsyning

Hvis det er nødvendigt at bruge friskluftforsyning, skal den ansvarlige og den person, der er i rummet, jævnligt undersøge forholdene og besvare følgende spørgsmål:

Den person der skal ind i rummet, skal vise alle besvarede spørgsmål til vagtmanden. Indgang er kun tilladt, hvis alle forhold er korrekt undersøgt og spørgsmålene besvaret tilfredsstillende.

Spørgsmålene er udarbejdede med udgangspunkt i IMO's Bulk Cargo Code, Appendiks F.

 

International regulering: 

Yderligere information findes i MOSH vejledningen: 6.3.2.

 

Nyttige links: 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea