Fysisk arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø kan stadigvæk være hårdt som søfarende på trods af de store forbedringer, der er kommet i de nye skibe. I Seahealth har vi udviklet en række værktøjer og materialer, der sikrer et sundt fysisk arbejdsmiljø på skibet.

 

For os er det en kernesag, at påvirkninger fra arbejde under ekstreme temperaturer, støjgener og vibrationer skal begrænses mest muligt. Derfor skal I løbende vurdere sikkerheds- og sundhedsforhold, og I skal forebygge eller afhjælpe de risikable og uheldige forhold.

Der er visse forholdsregler I kan tage for at forbedre arbejdsmiljøet om bord med hensyn til de fysiske arbejdsforhold.

Den enkelte kan selv gøre meget for at undgå fysiske arbejdsbelastninger, men som hovedregel skal hele rederiet involveres i at optimere de fysiske rammer. 

Sådan arbejder vi med fysisk arbejdsmiljø

Vi arbejder med fysisk arbejdsmiljø på flere måder. Vi har udviklet værktøjer, der kan være med til at sikre, at arbejdet om bord foregår så forsvarligt, at der ikke forekommer sundhedsskader hos medarbejderne.

Vi tilbyder:

 • Holde oplæg om fysisk arbejdsmiljø, fx håndtering af kemikalier.
 • Komme med om bord og hjælpe med at gennemgå skibet for risikofaktorer.
 • Hjælpe med at udarbejde konkrete risikovurderinger (APV) af de farlige arbejdsprocesser om bord.
 • Bistå med støjmålinger og analyser af materialer, der mistænkes for at være sundhedsskadelige.
 • Undervise i brug af programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs.
 • Bistå rederier med en gennemgang af de konstruktive forhold ved ombygning og nybygning af skibe.
 • Mange andre ting i forbindelse med det fysiske arbejdsmiljø.

Belysning

For meget, for lidt eller forkert belysning kan forårsage dårlige arbejdsstillinger. Uhensigtsmæssig belysning kan give øjengener, hovedpine og spændinger i skuldre og nakke. Det er derfor vigtigt, at I sikrer jer en god belysning på arbejdspladsen. Seahealth kan hjælpe jer med at vurdere lysets kvalitet, og hvilken lysstyrke arbejdsbelysningen bør have.

>>læs mere om, hvordan du indstiller den korrekte belysning på din arbejdsplads

Forholdsregler ved lukkede rum

Rum, der har været lukkede i længere tid - fx tanke, lastrum, kædekasser eller kofferdamme - kan være farlige at gå ind i. Der kan udvikle sig giftige dampe, og der kan være mangel på ilt. På denne side kan I se en række spørgsmål til både den ansvarlige og den, der skal udføre arbejdet i det lukkede rum.

>>Læs om Forholdsregler ved lukkede rum her

Vibrationer

Hvis I bruger vibrerende værktøjer på arbejdsopladsen, og ansatte kontinuerligt udsættes for vibrationer, kan de på sigt risikere at få skader. Her får I en oversigt over, hvilke skader, der kan forekomme, og hvordan I kan undgå dem.

>>Læs mere om vibrationer

Støj

Når I arbejder i støjfyldte miljøer, kan det medføre ulykker, skader og sygdomme. Her får I en liste over mulige skader og en vejledning til, hvordan I undgår dem.

>>Læs mere om støj

Ergonomi

Hvorfor er ergonomi vigtigt? Fordi du risikerer at belaste rygsøjlen og få kroniske rygsmerter, hvis du løfter forkert. Seahealth vejleder i, hvordan du sikrer dig, at dit arbejde udføres på en korrekt ergonomisk måde.

>>Læs mere om ergonomi

Personlige værnemidler

Hvordan vælger du det rigtige værnemiddel? Her finder du en redegørelse for de mest anvendte personlige værnemidler, deres funktioner og anvendelsesmuligheder, så du er godt klædt på til arbejdet om bord.

>>Læs mere om personlige værnemidler

Flere informationer?

Læs hvordan I allerede i byggefasen skal tænke arbejdsmiljø med:

>>Artikel fra Søfartens Ledere i Navigatør nr. 7. 2007

Download PDF-notat på engelsk om brugen af øjenskyllemiddel:
>>Note eyewashbottle pdf
 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs