God ledelse

God ledelse afgør, om tingene om bord på et skib lykkes. En god leder skaber et godt arbejdsmiljø. Ledelse handler om at gå forrest og om at få medarbejderne til at løse de opgaver, som får skibet til at fungere bedst muligt.

 

Sidens indhold:

 

Udover at være faglig kompetent og en dygtig sømand er der særligt 5 ting der kendetegner god ledelse om bord:

1) Lederen har menneskelig forståelse


2) Lederen er tillidsvækkende


3) Lederen tager konflikter


4) Lederen uddelegerer


5) Lederen står fast under pres

>> Seahealth udbyder kurser i God ledelse til søs


Det gode arbejdsliv til søs

Læs mere om god ledelse i bogen Det gode arbejdsliv til søs

I afsnittet god ledelse om bord fortæller en række søfolk om, hvad de mener er god ledelse på et skib.

I redskabsdelen kan du læse om fem kernekompetencer, der er tydelige hos alle de udvalgte ledere. Det er kompeptencer, der er afgørende for succesfuld ledelse.

Du bliver også præsenteret for en række vigtige spørgsmål. Hvordan kan man skabe enighed i skibsledelsen, og hvordan kan du overveje din egen lederrolle?  

Bogen giver inspiration til ledere om:

  • Kommunikation og information
  • Håndtering og forebyggelse af konflikter
  • Forebyggelse af social isolation
  • Håndtering af kriser
  • Fokus på overbelastning og stress
  • Håndtering af flerkulturelle besætninger

Det gode arbejdsliv til søs kan du købe på SEAHEALTH webshop


Download casedelen om god ledelse

Download redskabsdelen om god ledelse

 

Download casedelen om samarbejde og kommunikation

Download redskabsdelen om samarbejde og kommunikation

Redigeret September 2013