Håndtering og forebyggelse af konflikter

Konflikter kan både medføre positive og negative konsekvenser for besætningen om bord på skibet. Hvis I tager fat om problemerne, når de opstår, kan luften blive renset, og alle parter vil få mere forståelse for hinanden.

 

Konflikter er naturlige, og de kan være svære at undgå, når man er sammen 24 timer i døgnet på et skib. Hvis I ikke griber ind, vil konflikten vokse, brede sig og blive sværere og sværere at løse. Hvis I tager hånd om problemet, kan konflikthåndtering ofte føre til, at I får løst nogle problemer, som har været om bord længe. På den måde får I måske lavet nogle nye arbejdsgange eller måder at samarbejde på.


En definition på konflikter er at ”Konflikter er uoverensstemmelser, der skaber spændinger i og mellem mennesker, og opstår når modsatrettede interesser støder sammen”.

 

Download casedelen om håndtering af konflikter

Download redskabsdelen om håndtering af konflikter

Læs mere om håndtering af konflikter om bord i bogen Det gode arbejdsliv til søs.
I bogen Det gode arbejdsliv til søs præsenteres en række casehistorier om, hvordan søfolk har løst konflikter om bord på deres skibe.
 

I bogens værktøjskasse præsenteres en konflikttrappe, som kan bruges til at vurdere, på hvilket stadie en evt. konflikt ombord befinder sig. Der er også bud på, hvad man skal gøre på konflikttrappens enkelte trin. Desuden beskrives en særlig metode til at håndtere konflikter på. Metoden kaldes mediation eller konfliktmægling og er enkel og nem at anvende og meget effektiv ift. at få løst konflikter. Endelig præsenteres et redskab til, hvordan man kan forebygge konflikter og skabe god trivsel om bord.


>> Bogen kan du købe på SEAHEALTH webshop

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser