Høreværn

Det er vigtigt at beskytte sin hørelse. Er skaden først sket, kommer hørelsen ikke tilbage. Ved arbejde i støjende områder er det derfor nødvendigt at beskytte sig med en eller anden form for høreværn.

 

Sidens indhold:

Hvornår?

Der er fare for høreskader, når støjen overskrider ca. 80 dB(A). Risikoen bliver hurtigt større, når støjen stiger til højere niveauer. Ved en 8 timers arbejdsdag over 10 år er der følgende sammenhæng mellem støj og risiko for høreskader.
 

80 dB(A)0% risiko
85 dB(A)4% risiko
90 dB(A)11% risiko
95 dB(A)24% risiko

Hvor længe?

Risikoen for høreskader afhænger stærkt af, hvor længe man opholder sig i støjen. Selv meget kortvarige ophold i høje støjniveauer kan give skader. Det er derfor meget vigtigt, at høreværnet bæres hele tiden. For eksempel vil man blive udsat for den samme støjbelastning ved følgende kombinationer af støjniveau og opholdstid.
 

85 dB(A)8 timerfx arbejde i værksted en hel dag
91 dB(A)2 timerfx rengøring i seperatorrum
97 dB(A)30 minutterfx arbejde tæt ved ventilator
102 dB(A)10 minutterfx inspektion i maskinrum
112 dB(A)1 minutfx passage af turbolader


Hvilke typer?

Der findes mange forskellige typer og fabrikater af høreværn. I det følgende beskrives de vigtigste:

 

Ørepropper

Små propper af skum eller vat der indsættes i øregangen. Kan leveres med snor i eller med bøjle. Fordele er god dæmpning, lav vægt, fri luft til øret, og de tabes ikke så let. Ulemper er irritation af huden i øregangene, at dæmpningen er følsom for korrekt isætning og at de ikke er egnet til at tage af og på mange gange.

 

Individuelt tilpasset høreværn
Variant af propper der støbes i silicone efter aftryk af øregangen. Kan leveres med filter (lille åbning) der tilpasses brugerens behov for forskellig dæmpning og frekvensområde. Fordele er god pasform og at trykken for ørerne undgås p.g.a. trykudligning gennem den lille åbning.

 

Kopper
Det almindeligt kendte høreværn, der består af et sæt plastic kopper med lydabsorberende materiale, der omslutter øret. Fordele er god dæmpning ved både høje og lave frekvenser, at de kan monteres med radio/kommunikationsudstyr, og at de er lette at tage af og på. Bruges høreværnet med radio/kommunikations udstyr er lydniveauet af dette signal inde i koppen begrænset til ca. 85 dB for at undgå, at man skruer for højt op. Ulemper er, at kopperne kan give svedige ører i varme, at de kan falde af, samt at de fylder og vejer en del.

 

Elektronisk høreværn
En variant af kop typen hvor støjdæmpningen først træder i kraft ved høje støjniveauer, hvor der er brug for det. Et elektronisk forstærket medhør bevirker at lave lydniveauer kan høres, mens høje støjniveauer dæmpes som med en almindelig kop. Dette er en fordel i områder med varierende lydtryk og ved impulsstøj. Ulempen er større vægt pga. elektronik og batterier.

 

Aktivt støjdæmpet kop
Det mest avancerede høreværn af kop typen. Dæmper støjen ved elektronisk at udsende støjsignalet i modfase inde i koppen. Dette giver en særdeles god dæmpning udover den passive dæmpning fra koppen. Ulemperne er, at den elektroniske dæmpning kun virker ved lave frekvenser, elektronikken fylder og vejer en del, og endelig kan der være risiko for høreskader, hvis elektronikken svigter.             

Hvor meget dæmpes?

Dæmpningen for høreværn beskrives i kataloger og datablade som standard ved tre tal benævnt HML svarende til dæmpningen i dB ved henholdsvis høje, mellem og lave frekvenser.

Hvordan vælges type?

Når man vælger høreværn skal der tages hensyn til flere forhold. Høreværnet skal give tilstrækkelig dæmpning, men dog ikke mere end, at der stadig er mulighed for at kommunikere med andre og høre alarmer. Disse forhold er afhængige af, hvilken type støj, der er tale om, og karakteren af arbejdet.  Endelig er det meget vigtigt, at et høreværn bliver brugt hele tiden, så derfor skal komforten være så god som mulig. Høreværnet bør reducere støjen ved øret til 75 -80 dB(A). I specielle tilfælde vil en støjmåling kunne understøtte valget. Nedenstående eksempler kan illustrere nogle typiske situationer og valg.

 

Længerevarende arbejde i hovedmaskinrum
Støjen er her konstant kraftig med bidrag ved både høje og lave frekvenser. Det vil derfor her være en god ide at vælge en beskyttelse med gode allround egenskaber som fx ørepropper eller en god kvalitet af kop typen, hvor ørerne ikke bliver for varme.

 

Arbejde i skorstenstop tæt ved udstødning
Støjen er her domineret af en kraftig lavfrekvent udstråling fra dieselmotorernes udstødning. God dæmpning ved lave frekvenser kræver en stor og kraftig kop, som f.eks. Bilsom Viking, Peltor H10A eller en god øreprop. I et tilfælde som dette vil det også være effektivt at bruge et aktivt dæmpet høreværn, der kan give en specielt god dæmpning ved lave frekvenser.

 

Rustbankning
Støjen vil her være domineret af korte impulser med meget højt støjniveau. Her vil et elektronisk høreværn være velegnet, idet det vil være muligt at høre bedre i perioderne uden støj.

 

Lastning og losning på bildæk

Støjen er her meget varierende med kun kortvarige høje støjniveauer, og det er samtidigt nødvendigt at kunne kommunikere. Også i denne situation vil et elektronisk høreværn være en fordel.

 

Kortvarig inspektion i gearrum på hurtigfærge
Støjen kan her være særdeles høj; over 120 dB(A) og højfrekvent. Her anbefales at bruge både ørepropper og kopper samtidig for at få en høj dæmpning og for at sikre sig i tilfælde af, at ørekopperne falder af eller løftes kortvarigt under arbejdet.

Health and Safety Consultant
Master Mariner, M.Sc. Maritime Affairs

Vivek Menon

vm@seahealth.dk

+45 3311 1833
+45 2960 7427