Handlingsplan

På baggrund af de enkelte risici I har fundet frem til i kortlægningen, skal I nu have lavet handlingsplan. I kigger på hver risici og opsætter forebyggende handlinger, instruktioner og fremtidige handleplaner. Se eksempel nedenfor.

Informationer, der skal med i en handlingsplan, skal gøre arbejdslederen eller den ansvarlige for udførelsen i stand til at kunne lede og udføre arbejdet uden risici.
I skal beskrive, hvordan I vil beskytte jer mod de risici, I har fundet. I skal benytte forebyggelses-principperne, (Linket), når I skal finde frem til den måde, I vil beskytte jer på.
En handlingsplan skal indeholde instruktioner og informationer om, hvem der skal informeres, inden arbejdet påbegyndes, og hvordan. Fx hvilke rørsystemer, der skal afblændes og hvordan. Eller pumper der skal afbrydes, og hvordan.


Endelig skal en handlingsplan indeholde en instruktion om, hvordan man involverer de, der skal udføre arbejdet, og hvordan man kontrollerer, at opgaven bliver og er løst – rigtigt.


I slutningen af handlingsplanen vurderer I de forskellige risici igen for at se, om jeres tiltag har gjort risikoniveauet acceptabelt.

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs