Helbred og sundhedsfremme

Læs mere om helbred og sundhedsfremme til søs.

Sundhedsfremme

Sundhed er rykket ind på arbejdspladserne og helt ind på ledelsens dagsorden. Det viser sig, at sunde mennesker arbejder mere effektivt og sikkert. De har mindre sygefravær og bedre livskvalitet i det hele taget. Seahealth har udviklet guidelines for sundhedsledelse.

>> Læs mere om sundhedsfremme

>> Links til mere om sundhed og sundhedsfremme

 

CMSS Sundhedsfremmeprojekt

Projekt Sundhedsfremme til søs, i samarbejde med Center for Maritim Sikkerhed og Sundhed, Esvagt og Royal Arctic Line, sætter fokus på sundhedsfremmedende initiativer i den maritime branche.

>> Læs mere om CMSS

 

HIV og Aids

Denne lille guide indeholder generel viden om HIV og kommer med anbefalinger til, hvordan man undgår at blive smittet med HIV. Teksten er fra folderen HIV O’ HØJ.

>> Worth knowing about HIV and aids

 

Ebola

Virussen Ebola er alvorlig, fordi der efter infektion er omkring 60% fare for dødelig udgang. Det skyldes især mangel på vaccine og effektiv behandling efter smitte. Smittefare er til stede i lande, der er epidimi, men angående smittefaren, hvad er så op og ned?

>> Læs mere eller se en video om smittefare og hvordan du sikrer dig selv mod Ebola

 

Kurser i sygdomsbehandling

Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) afholder kurser i sygdomsbehandling til den danske handels- og fiskerflåde for både danske og udenlandske sømænd.

>> Læs mere om kurser i sygdomsbehadling.