Hjælpemidler

Hvornår skal du bruge hjælpemidler til at udføre dine arbejdsopgaver? Hvordan vælger du det mest hensigstmæssige hjælpemiddel i forhold til din opgave, og hvordan skal du tage det i korrekt brug?

Du skal bruge et hjælpemiddel:

 • Når det er for risikabelt at udføre opgaven uden brug af hjælpemidler
 • Når det er for belastende at udføre opgaven manuelt
 • Når opgaven ikke kan udføres uden brug af hjælpemiddel

Hjælpemidler du kan anvende om bord på skibe

Udstyr til brug ved faste arbejdspladser:

 • Borde som kan indstilles i højden, indstiksvogn til ovne

Udstyr til brug ved rengøring:

 • Rengøringsvogne, støvsugere, mopper, skamler, taburetter og stiger

Udstyr til brug ved surring:

 • Trailerbukke, vogne til surringsgrej

Løftegrej m.v.:

 • Taljer, stropper, wirer, donkrafte, løfteåg

Vogne og materiel til intern transport:

 • Pallevogne, palleløftere (evt. selvkørende), truck, rulleborde (evt. med hæve-/sænkelad), burvogne

Valg af hjælpemiddel

 • Er hjælpemidlet egnet til opgaven og til brug i det pågældende arbejdsområde?
 • Er hjælpemidlet let at betjene og kan det foregå i gode arbejdsstillinger?
 • Er der risici forbundet med brug af hjælpemidlet?
 • Kræver hjælpemidlet vedligeholdelse?

Brug af hjælpemidlet

 • Der skal foreligge en brugsanvisning på arbjedssproget.
 • Der skal være en instruktion i, hvordan man bruger hjælpemidlet, herunder:
 •      Hvilke opgaver hjælpemidlet må bruges til
 •      Hvordan hjælpemidlet bruges, så der opnås de de bedste arbejdsstillinger
 • Hjælpemidlet skal være sikkert at bruge og fungere, som det skal, inden nogen tager det i brug
 • Fejl og mangler ved hjælpemidler skal rapporteres til den ansvarlige for vedligeholdelsen


Redigeret februar 2013.

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs