Hvordan laves risikovurdering (APV)?

Hvordan laver man en god og relevant risikovurdering (APV)? Seahealth giver gode råd og guidelines til, hvad skal I tage med i jeres betragtninger i udarbejdelsen af en risikovurdering.

Kortlægning

Det første I skal gøre er at kortlægge alle relevante risici og farer om bord. Det kan være farer for ulykker eller for sundheden på lang sigt. F.eks. ergonomiske belastninger, udsættelse for kemiske stoffer eller udsættelse for et højt støjniveau. Men det kan også være relateret til trivselen om bord, der påvirker arbejdstempo, konflikter m.m.

Få hjælp til risikovurdering med programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs

Udarbejdelsen af en risikovurdering er en proces, der kan opdeles i flere trin.

I programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs kan I finde standard risikovurdering for ca. 130 forskellige arbejdsfunktioner om bord. Det er meningen, at I kan bruge disse standard risikovurderinger som inspiration, når I udarbejder skibets egne risikovurderinger, som skal tilpasses netop jeres skibs konkrete forhold og arbejdsfunktioner.

I skal være opmærksomme på, at Programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs ikke dækker alle risikovurderinger - hvis I f.eks. udfører specialfunktioner på jeres skibe.

 

Programmet anvender en struktur som er både geografisk og funktionel, som i praksis betyder, at det er opdelt ud fra arbejdsfunktioner på henholdsvis dæk, maskine og catering.

Vurdering og prioritering

Når I har kortlgt risici og farer om bord, skal I lave en vurdering og prioritering. Når I skal vurdere risikoen, der er forbundet med de enkelte farer, skal I vurdere, hvor sandsynligt det er, at faren forårsager skade.

Man kan fx dele det op i 4 grader:

 1. ikke særlig sandsynligt – ingen forbedringer nødvendige
 2. sandsynligt – forbedringer bør overvejes
 3. uundgåeligt over tid – forbedringer anbefales
 4. meget sandsynligt - kan ske hvornår det skal være – tiltag nødvendige forbedringer straks


Derefter skal I vurdere, hvor alvorlig den mulige skade bliver.

I bør også vurdere, hvor ofte (og hvor mange) besætningsmedlemmer udsættes for faren. Derefter kan I prioritere at forebygge de arbejdsfunktioner, som I vurderer at være farligst.

I visse tilfælde kan det være meget svært at kortlægge farerne og vurdere risici uden professionel viden, støtte og rådgivning. Måske kræver farerne analyser og målinger. Dette kan vi i Seahealth hjælpe jer med.

Handlingsplan og gennemførelse

Når I har kortlagt risikoen, skal I finde og vælge forebyggende foranstaltninger med udgangspunkt i nogle forebyggelsesprincipper. 

I skal overveje:

 • om risikoen kan fjernes (fx er arbejdsopgaven nødvendig)
 • om risikoen kan bekæmpes ved kilden
 • om der skal foretages tekniske foranstaltninger (såsom lokaludsugning, indkapsling af støj, brug af tekniske hjælpemidler)
 • om der skal foretages organisatoriske foranstaltninger

Gennemførelsen af de forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger skal tages med udgangspunkt i en prioriteret plan.

Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af:

 • De foranstaltninger der skal gennemføres
 • Hvad skal bruges; tid, udgifter mv.
 • Hvem der gør hvad og hvornår
 • Hvornår skal foranstaltningerne være færdige
 • Dato for opfølgning på kontrolforanstaltningerne.


Evaluering og kontrol

Når I har lavet en handlingsplan, skal I som det sidste trin færdiggøre den endelige beskrivelse af risikovurderingen - f.eks. i programmet Sikkerhed og Sundhed til Søs. APV'en kommer til at indeholde en kortlægning, en vurdering, etablering af de nødvendige forbedringer og en evaluering af forbedringerne skrevet i et og samme dokument.

 

I skal løbende lave en opfølgning og revision af risikovurderingen, f.eks. hvis I laver ændringer i arbejdsfunktionerne, eller der sker en nearmiss. I skal som minimum revidere risikovurderingen hvert 3. år for at imødekomme, at arbejdsmiljøet forbedres i takt med den tekniske udvikling.Risikovurderingen skal være tilgængelig for alle, der skal foretage det pågældende arbejde, og den er en vigtig del af informationen til- og instruktionen af medarbejderen.

Vurdering og prioritering

I kan ikke løse alle problemer på skibet på én gang. Derfor er det vigtigt at vurdere og prioritere dem:

 • Er der sket ulykker eller alvorlige nearmisstilfælde i forbindelse med jobbet.
 • Har vi taget hånd om problemerne, så de ikke sker igen?
 • Er nogle arbejdsfunktioner, der er forbundet med direkte fare for ulykker?
 • Er nogle arbejdssituationer sundhedsfarlige på langt sigt f.eks. høje støjniveauer eller udsættelse for farlige stoffer?
 • Hvor mange bliver berørt af problemet og hvor ofte?
 • Hvilke problemer kan I rimelig nemt løse?
 • Hvilke problemer skal I løse med det samme?
 • Hvilke problemer vil det tage lang tid at løse, fordi der skal udvikles løsninger, som ikke ligger lige for?


En handlingsplan er et godt redskab, når I skal løse problemer. Her kan I skrive, hvem der skal arbejde med at løse problemet, og hvornår I regner med, at det er løst. I bør også planlægge delmål, fx hvornår er en analyse af årsagerne til faren færdig, eller hvornår skal der være udarbejdet et forslag til løsninger.

 

Når I har gennemført en løsning, er det nødvendigt at I evaluerer og kontrollerer, om den også virker efter hensigten. Aftal hvem der gør det. I skal huske at vedligeholde jeres løsninger. Fx virker et ventilationsanlæg kun efter hensigten, hvis I jævnligt efterser og vedligeholder det.
 

Kommunikations-
medarbejder

Jonas Licht
Jel@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 3140 5713

 

Det kan jeg hjælpe dig med

 • Pressekontakt
 • Artikler til SEAHEALTH
 • Annoncer til SEAHEALTH 
 • Konferencen MSSM
 • Udstilling
 • Vores publikationer