Inddragelse og ejerskab

De 8 sikkerhedsled:

Engagement & ansvar

Kommunikation & information

Rammer & ressourcer

Inddragelse & ejerskab

Ledere & nøglepersoner

Feedback & evaluering

Støtte & samarbejde

Viden & træning

Vi er som mennesker meget mere motiverede for at gennemføre beslutninger, vi selv har haft indflydelse på. Derudover giver det en bedre sikkerhed for, at beslutningerne kan gennemføres i praksis, hvis de personer, der rent faktisk skal udføre beslutningerne, er involveret i udformningen. Involvér derfor hinanden, så alle får ejerskab af sikkerheden i arbejdet.


Sidens indhold: 

 Procedurer og redskaber

Skiftende besætninger, nye medarbejdere og øgede krav fra kunder gør det nødvendigt at have systemer på plads, der sikrer en ensartet tilgang til sikkerhedsarbejdet. En måde hvorpå man som rederi kan skabe det nødvendige ejerskab hos medarbejderne, er ved at involvere brugeren eller ”manden i marken” i udviklingen.

 


Ved at den søfarende selv har været med til at udvikle procedurer og værktøjer, sikrer man den nødvendige praksisnærhed og man reducerer en eventuel modstand, der måtte være for at skulle rette sig efter procedurer der er blevet ”påduttet” fra rederiet.

 


Sikkerhedsrunderinger

 

At gå sikkerhedsrunderinger på skibet er en god måde at få identificeret alle de steder, hvor man kan komme galt af sted. Runderinger kan foretages af enten sikkerhedsgruppen eller hele besætningen.

"Øvelsen" går ud på, at man populært sagt tager "sikkerhedsbrillerne" på og får spottet alle de usikre tilstande, man finder på sin vej om bord.

Undersøgelser viser at ca. 40% af alle ulykker skyldes færden om bord. Altså ikke arbejdsrelaterede jobs, men blot fordi man er på vej fra et sted til et andet om bord i forbindelse med sit arbejde. Det kan være en rist, der gaber, en olievædet klud, en stige med brækket trin, en ikke surret krog som svinger pga. en krængning.

 


Ved at gå systematiske runderinger kan besætningen trænes i at opdage potentielle farer og få handlet på dem med det samme.


Erfaringer viser, at folk, der går runderinger, ikke blot får øget sikkerhedsbevidsthed, men også får ejerskab af sikkerheden om bord, fordi de bliver aktivt involveret. Hver enkelt vil kunne se mening i sikkerhedsrunderinger hver gang de ser en fare, der bliver handlet på.

Man oplever ikke blot at skibets sikkerhed bliver forbedret, men også ens egen. Stirrer man sig blind på sit område, kan maskinbesætningen eksempelvis gå en tur på dækket mens dæksbesætningen inspicerer maskinrummet.

Oplever sikkerhedsudvalget uengagerede sikkerhedsmøder, kan runderinger være en god måde at få talt om sikkerhed på en anderledes måde.

Ved at gå en runde og tage en snak om det observerede, har man gang i en proces, og de fleste gange er de spottede farer alle sammen noget, der kan rettes op på ved en forholdsvis beskeden indsats.

 


De observationer, sikkerhedsgrupperne gør sig, kan efterfølgende tages op på møderne og diskuteres.

Flere rederier bruger metoden og beretter, at hvor runderingerne er indført, har man bemærket, at der er sket forbedringer, og sikkerhedsgrupperne er blevet langt mere aktive, hvilket samtidig har givet møderne i sikkerhedsudvalget et mere konkret indhold.

Den øvrige besætning kan dermed se, at sikkerhedsgrupperne fungerer, og rederiet får via referaterne også et indtryk af, hvor der kan være behov for at afsætte flere ressourcer til området.


Risikovurderinger

 

Når man kortlægger arbejdsmiljøet, registrerer man hvilke farer, der er for besætningens sundhed og sikkerhed, når de udfører deres arbejde.

Det er nødvendigt at skabe sig et overblik over problemerne, før man kan prioritere, hvad det er vigtigt at gøre noget ved, og dernæst hvilke aktiviteter, man skal sætte i værk.

Nogle kalder det risikovurdering eller arbejdspladsvurdering. Alle tre ting handler stort set om det samme: At kortlægge og registrere sundhedsfarer for at sætte aktiviteter i gang, der forbedrer arbejdsmiljøet.

Rederiet og skibsføreren har ansvaret for, at arbejdsmiljøet bliver kortlagt. Men det bør være skibets sikkerhedsorganisation, der praktisk gennemfører kortlægningen.

Det er vigtigt at inddrage de personer, der kender til arbejdet i det daglige – det vil sige både de, der udfører arbejdet og de, der leder det. De ved, hvor skoen trykker. Jo mere folk bliver involveret, jo mere ejerskab får de for processen.
 


Læs hvordan du kommer godt igang med at lave en riskovurdering


Husk:


 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea