Kemikalier

Denne side henvender sig til dig, som arbejder med kemikalier. Seahealth har samlet en masse brugbare informationer om, hvilke forholdsregler du bør tage, når du arbejder med kemi. Du kan også læse mere om Seahealths kemikaliedatabase og programmet Health and Safety at Sea.

 

>> Gå til Seahealths kemikaliedatabase Kemiportalen.dk

 

Sidens indhold:

 

 

Epoxy

I forbindelse med opmærksomheden omkring brug af epoxy produkter i vindmølleindustrien, er problematikken vedrørende brugen af epoxy baseret maling inden for søfarten blevet endnu mere aktuel.

 

>> Læs mere om malerarbejde om bord på skibe med Epoxy

 

Lovpligtig film

Seahealth har udgivet en fornyet lovpligtig film om kemi. Det er undervisningsmateriale, som både indbefatter en film og en håndbog. Filmen erstatter DVD'erne "God kemi om bord" og "God kemi om bord 2".

 

>> Læs mere om film og hæfte "Kemikalier - pas på dig selv og andre"

 

Få styr på kemikalierne om bord

I 2010 blev der programmeret en helt ny Kemikaliedatabase. Det blev en videreudvikling af det eksisterende program Sikkerhed og Sundhed til Søs, der anvendes på skibene. Også hjemmesideadgangen til kemikaliedatabasen er blevet opdateret og ændret til en portal.

>> Gå til shoppen for at læse om den nye version Health and Safety at Sea 5.0

 

Positivliste

Det er en god idé, at rederiet i samarbejde med skibene udarbejder en positivliste for de kemikalier, der må bruges om bord.

>> Læs mere om positivliste

 

Skadevirkninger og oplysninger

Kemikalier er mange ting - fx malinger, rensemidler, rengøringsmidler, affedtningsmidler, olier og tilsætningsstoffer. For dem alle gælder, at der skal være skriftlige oplysninger om dem om bord: Sikkerhedsdatablade, etiketter og arbejdspladsbrugsanvisninger.

>> Læs mere om skadevirkninger og oplysninger

 

Forebyggelse og opbevaring

Den bedste forebyggelse er at undgå skadelige stoffer. Det vil sige, at man kun bruger det højst nødvendige, og at man så vidt muligt bruger de mindst skadelige stoffer.

>> Her kan du læse om forebyggelse og opbevaring, når du arbejder med kemikalier

 

Ventilation

Det er vigtigt med god ventilation, især når du arbejder med kemikalier.

>> Her kan du læse om ventilation ved forskellige arbejdsprocesser

Branchevejledningen om lokaludsugning kan også hjælpe dig, når du har spørgsmål vedr. ventilation.

>> Gå til branchevejledningen om lokaludsugning

 

Kodenumre på maling og rensemidler

Malinger og rensemidler, der bruges i forbindelse med malerarbejde, skal være forsynet med et kodenummer. Kodenummeret består af to tal forbundet med en bindestreg, og det angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger I skal træffe, når I bruger produktet.

>> Her kan du læse om, hvad kodenumrene på malingen betyder

 

Mærkning af kemikalier

På alle kemiske produkter skal der være en etiket. Etiketter med et orange faresymbol kaldes for en fareetiket.

>> Læs mere om fareetiketter og mærkining af kemikalier

 

Nanoteknologi og arbejdsmiljø

Flere og flere kemikalier og produkter på markedet indeholder nanopartikler. Derfor er det nødvendigt at forholde sig til disses eventuelle skadevirkning i arbejdsmiljøet.

>> Her kan du læse om risiko for eksponering med ultrafine partikler.

 

REACH

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en fortolkning vedrørende importørstatus i forbindelse med bl.a. bunkersolie.

>> Læs mere om REACH

 

Stråling og røg fra svejsning

Svejserøg er kræftfremkaldende, så forebyggelsen er vigtig.

>> Her kan du læse om bl.a. stråling og røg fra svejsning

 

Asbest

Seahealth har udarbejdet en vejledning til skibe og rederier omkring arbejde med asbestholdigt materiale.


Vejledningsmaterialet består af to dele. Den ene del er en generel vejledning om arbejde med asbestholdigt materiale, mens den anden del er en skabelon til APV for arbejde med asbestholdigt materiale.

Vi anbefaler, at I læser vejledningen igennem og derefter udfylder APVen, så de skibsspecifikke ting kommer med.

APVskabelonen er udarbejdet i rtf-format, som er et simpelt wordformat. Dette format er kompatibelt med cd-rom programmet Health and Safety at Sea. Det er således muligt, at importere APVen i programmet.

>> Hent APVskabelon for arbejde med asbest

>> Hent vejledning i pdf format for arbejde med asbest

 

International regulering

Information findes i MOSH vejledningen:  6.7.3 Chemicals. 

 

Nyttige links:

  • Chemicals in Bulk (IBC Code), as amended
  • International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code), as amended
  • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), as amended
  • International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous, as amended

 

Se traileren til Chemicals - take care of yourself and others: