Kodenumre - maling og rensemidler

Malinger og rensemidler, der bruges i forbindelse med malerarbejde, skal være forsynet med et kodenummer

 

Kodenummeret består af to tal forbundet med en bindestreg, og det angiver, hvilke sikkerhedsforanstaltninger I skal træffe, når I bruger produktet, herunder personlige værnemidler og tekniske foranstaltninger som fx ventilation. Derfor kan kodenumre hjælpe med at skabe overblik, når I skal vælge produkter.

 

Tallet før bindestregen fastsætter sikkerhedsforanstaltninger for at undgå indånding af dampe.

 

Tallet efter bindestregen fastsætter sikkerhedsforanstaltninger for at undgå kontakt med hud og øjne samt eventuel indtagelse, fx ved rygning og spisning uden forudgående håndvask. Sikkerhedsforanstaltningerne sigter også på at beskytte mod direkte kontakt med sprøjtetåger.

 

Kodenummeret skal ifølge lovgivningen være forsynet med et årstal. Kodenummeret bliver nemlig udregnet efter en bekendtgørelse, og årstallet viser, hvilket år denne bekendtgørelse er fra. Den sidste bekendtgørelse blev udgivet i 1997.

Søfartsstyrelsen har udarbejdet et kodenummerskema som vejleder i reglerne om kodenummererede produkter. Skemaet er beregnet til at blive ophængt i malershoppen.
I skal til indendørs malearbejde anvende produktvalgsskemaet, der bl.a. fortæller, at ved almindelige påvirkninger og funktionskrav skal der anvendes vandbaserede malinger. Ved indendørs malearbejde skal der etableres ventilation, hvis det fremgår af skemaet. Skemaet på side 2 angiver de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj, der skal anvendes ved malearbejde med forskellige typer malinger og ved forskellige arbejdssituationer. Reglerne findes i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, Kapitel II B.

 

>> Kodenummer for maling kan ses her.

 

Når I skal vælge eller skifte mellem produkter, skal I vælge det produkt med det laveste kodenummer - hvis der ikke er tekniske eller økonomiske årsager til at vælge et andet. Det siger lovgivningen.


Kodenummer

 

Tallet før bindestregen - - tallet efter bindestregen
 00-        - 0
0-          -1
1-          -2
2-          -3
3-          -4
4-          -5
5-          -6
 
Stigende behov for ventilation- - Stigende behov for brug af åndedrætsværn, hud- og øjenbeskyttelse

 

Drejer det sig om to-komponent produkter, bør I tage udgangspunkt i kodenummeret for brugsblandingen.

 

Hvis to produkter har samme kodenummer, skal I inddrage øvrige oplysninger, for at finde ud af, hvilket der er mindst skadeligt. Det vil sige, Risikosætninger (R-sætninger) og oplysninger om de stoffer, som produktet indeholder.

 

>> Se vejledning om fareetiket

 

Hvis I er i tvivl, så kontakt Seahealth.
 

Redigeret februar 2013

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs