Kort og godt om trivselsundersøgelsen i den danske handelsflåde

Seahealth har stået for undersøgelsen Det gode arbejdsliv til søs, en trivselsundersøgelse i den danske handelsflåde, i samarbejde med analysefirmaet interresearch a|s. Her kan du læse om, hvordan vi afviklede undersøgelsen, og hvor mange der deltog.

Afvikling

Trivselsundersøgelsen er afviklet i perioden oktober 2008 til 16. marts 2009. Den lange afviklingsperiode skyldes ønsket om at tage højde for logistikken med postgange ud til skibe i hele verden og mulighederne for at ramme den bredest mulige målgruppe.

Undersøgelsen er anonym. Den enkelte besvarelse kan ikke spores til enkeltpersoner, enkelte skibe eller rederier.


Alle sejlende i den danske handelsflåde var inviteret til at deltage i trivselsundersøgelsen.

Det var muligt at besvare skemaet på syv forskellige sprog:

 • dansk
 • engelsk
 • thai
 • filippinsk
 • indisk
 • polsk
 • russisk

Svarmuligheder

De sejlende har kunnet deltage i undersøgelsen online eller ved at udfylde papirskemaer, som kunne udprintes fra en cd-rom, der blev sendt til alle skibe. Papirskemaer blev returneret i lukkede, frankerede svarkuverter til analyseinstituttet. Det har også været muligt at sende skemaet via mail.


1.672 søfarende har besvaret spørgeskemaet. Svarene fordelt på de tre afviklingsmetoder viser, at:

 • 918 besvarede online
 • 721 besvarede via papirspørgeskema i lukket kuvert
 • 33 besvarede via mail

Deltagere

Alle sejlende i den danske handelsflåde svarer til en population på ca. 15.000 personer.

1.672 søfarende har deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 11% af det samlede antal beskæftigede i den danske handelsflåde.

Hvis vi kun betragter de påmønstrede, tæller totalpopulationen ca. 10.500, hvilket i denne sammenhæng giver en svarprocent på ca. 16%. Dette vurderer vi til at være et meget tilfredsstillende resultat, som svarer til de indledende forventninger til niveauet - ikke mindst set i lyset af, at respondentgruppen er meget bred og omfatter en række andre nationaliteter end dansk.

Stillinger

Deltagerne i undersøgelsen fordelte sig på følgende stillinger:

 • Skibsfører 9%
 • Seniorofficer 18%
 • Juniorofficer 20%
 • Menig 36%
 • Anden/under uddannelse 5%
 • Seniorofficer (catering og service) 1%
 • Catering og service 11%

Nationalitet

Nationaliteterne fordeler sig således i undersøgelsen:

 • Dansk 54%
 • Filippinsk 25%
 • Østeuropæisk 9%
 • Vesteuropæisk 7%
 • Asiatisk 5%
 • Øvrige 0%

Styregruppe og projektgruppe

For at kunne gennemføre undersøgelsen, nedsatte vi en styregruppe med repræsentanter fra både rederier og de sejlendes organisationer. Arbejdet i styregruppen har været præget af opbakning og stort engagement.

Deltagere i styregruppen

 • Hans Christian Orloff-Petersen, A.P. Møller-Mærks A/S
 • Peter Burkal, Scandlines Danmark A/S
 • Michael Wengel-Nielsen, Rederiforeningen for mindre Skibe
 • Fritz Ganzhorn, Søfartens Ledere
 • Per Jørgensen, Maskinmestrenes Forening
 • Henrik Hansen, 3F

Kontakt styregruppen

Projektgruppen

I projektgruppen har repræsentanter fra Seahealth og Green-Jakobsen samarbejdet med teknisk hjælp af interresearch a|s.

 

Undersøgelsen er støttet økonomisk af Orients Fond på vegne af Dampskibsselskabet NORDEN A/S.

 

Gå tilbage til det gode arbejdsliv til søs

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser