Kortlægning

 

Her skal I finde frem til de enkelte arbejdsopgavers og funktioners risici.

De arbejdsopgaver, der indeholder en risiko at udføre, kan I finde med forskellige metoder.

I kan fx spørge på næste sikkerhedsmøde, I kan snakke med jeres kolleger – hvad finder de farlige i der daglige arbejde?


I kan også lave runderinger med sikkerhedsorganisationen, hvor I opdeler skibet i mindre områder og gennemgår dem for arbejdsopgaver. Den ideelle metode er naturligvis en kombination – en åben dialog om arbejdsopgaverne og de risici der er forbundet med dette, og hvor alle om bord bliver inddraget i sikkerhedsorganisationens arbejde.

 

I kortlægningsmodulet arbejder vi med fire kategorier af påvirkninger:

  1. Fysiske belastninger er de skader, som ikke umiddelbart vil være mærkbare eller synlige, når I udsættes for dem, men som leder til sygdomme på sigt. Det kan fx være slidskader ved gentagne tunge løft og træk, hvor I mærker det, når I bliver ældre, kort defineret som muskel- og skeletbesvær. Det kan også være synsbelastninger, når I ikke har det rette lys til opgaven, og I ender med at skulle have briller.
  2. Kemiske belastninger kan forårsage sygdomme, der først viser sig efter lang tids påvirkning af selv mindre mængder. Når I fx arbejder med maling, kan I måske mærke lidt hovedpine og svimmelhed ved høje koncentrationer – men I kan få en hjerneskade af at indånde små koncentrationer over længere tid. Kemikalier kan fx også føre til forskellige former for allergi – dette kan give gener resten af livet.
  3. Psykiske belastninger kan forårsage, at I får et dårligt arbejdsmiljø. Dette er eksempelvis i form af gnidninger og konflikter imellem jer, manglende motivation i arbejdet og følelsen af hele tiden at være bagud med arbejdet. Psykiske belastninger over længere tid kan i værste fald reducere dit selvværd eller føre til alvorlige sygdomme som depressioner og hjerte-karsygdomme.
  4. Ulykker er kategorien, I normalt er mest bevidste om. I kan se, mærke og føle konsekvenserne i denne kategori, fra den klemte finger til tab af førlighed og i yderste konsekvens livet. Kategorien er vigtig, da det er her, at jeres personlige tærskel for accept af risiko kan gøre, at den lille ubetænksomme handling kan medføre store personlige konsekvenser ikke blot for jer, men også for jeres nærmeste.

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs