Kortlægning af sikkerhedskulturen

For at styrke en sikkerhedskultur skal der sættes ind på mange områder. Derfor har Seahealth udgivet De 8 Sikkerhedsled, som består af værktøjer, der hver især repræsenterer et indsatsområde i opbygningen af en god sikkerhedskultur.

Værktøjerne er konkrete hjælpemidler til at understøtte og opbygge den gode sikkerhedsadfærd.

Arbejdet med De 8 Sikkerhedsled giver overblik og gode resultater i sikkerhedsarbejdet. Pointen er, at vi skal arbejde med alle 8 led for at sikre, at sikkerhedsprojektet lykkes.

Jo flere sikkerhedsled rederiet vedligeholder, des stærkere bliver sikkerhedskæden. Jo færre sikkerhedsled rederiet har på plads, des svagere bliver sikkerhedskæden.

SEAHEALTH har udarbejdet et skema, som I kan bruge til at undersøge, hvilke sikkerhedsled I har fod på, og hvilke I bør arbejde videre med.

Hvis I vælger at printe skemaet ud, bør størrelsen være mindst A3.


>> Hent SEAHEALTHs skema til kortlægning af dine sikkerhedsled


Du kan også bestille et stort kortlægningsskema hos SEAHEALTH i størrelse A2.

Seahealth hjælper gerne med en kortlægning af sikkerhedskulturen og vejleder i, hvordan I kommer i gang med at arbejde med den.

Kontakt SEAHEALTH for et uforpligtende møde

 

Hvordan kan I bruge skemaet?

For at I bedre kan forstå tankegangen bag skemaet er det vigtigt først at læse folderen om De 8 Sikkerhedsled.

>> Download folder som pdf

 1. Saml de kolleger der har med sikkerhed at gøre på rederiet, og læg skemaet ud på bordet imellem jer.
 2. Begynd med et vilkårligt sikkerhedsled, eksempelvis "Nødvendigt og meningsfuldt".
 3. De enkelte spørgsmål debateres hver for sig med en karaktergivning fra 1-10.
 4. Når alle spørgsmålene i det enkelte led er diskuteret, er det meningen at I giver hele sikkerhedsleddet en samlet karakter.
 5. Sæt derefter et kryds i spindelvævet i midten af kortlægningsskemaet.
 6. Hvis I ikke er tilfredse med jeres karakter og mener sikkerhedsleddet er et område, der bør have mere fokus, kan I under spørgsmålene lave en handlingsplan. Hvad kan I gøre lige nu og her, og hvad kan der gøres på længere sigt? Har I fx givet karakteren 5, kan I spørge jer selv om, hvad der skal til for at hæve niveauet for sikkerhedsleddet til 6.
 7. Når I har været i dialog om alle 8 sikkerhedled skal I forbinde punkterne i spindelvævet med lige streger. Det areal som er inden for stregerne, er et billede af jeres sikkerhedskultur og det areal som er udenfor, er et billede af den fremtidige indsats, der skal til for at få sikkerhedskulturen helt i top.

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

 • Nearmiss.dk.
 • De 8 sikkerhedsled
 • Ulykkesforebyggelse generelt
 • Vedledning om fortøjning
 • Trivselsfremmende projekter
 • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
 • Programmet Health and Safety at Sea