Kriser

Der kan ske forskellige begivenheder om bord, som betyder, at enkeltpersoner eller hele mandskabet på skibet bliver udsat for voldsomme psykiske belastninger. Disse belastninger kan udløse forskellige krisereaktioner.

 

Sidens indhold:

Krisereraktioner kan opstå på baggrund af mange forskellige ting. Det kan være en ulykke om bord, det kan være meldinger hjemmefra af ubehagelig karakter, det kan være piratoverfald eller en kollega i krise.

Det er naturligt at reagere efter en voldsom eller vanskelig hændelse, også selvom du eller dine kollegaer ikke synes, at der er sket noget alvorligt. Og det kan være godt at have kendskab til, hvilke reaktioner og symptomer man skal kigge efter og ikke mindst, hvordan man skal reagere i forskellige krisesituationer

Psykologisk kriseberedskab -Ring +45 33 11 18 33

Har du brug for akut psykologhjælp i forbindelse med arbejdspres eller andre psykologiske belastninger, der kræver professionel håndtering - så ring til Seahealth på +45 33 11 18 33 -Vi har et psykologisk kriseberedskab, hvor der kan ydes akut psykologhjælp.

Forløbet indledes altid med en afklarende samtale, hvor behovet for behandling afklares og fastlægges nærmere.

Som led i et pilotprojekt tilbyder Seahealth desuden psykologhjælp via nettet til søfarende, der ikke har mulighed for en personlig samtale. Den netbaserede rådgivning tilbydes også i tilknytning til kursusforløb, lederuddannelse mv.

Seahealth tilbyder en krisehjælpsordning med beredskab til at håndtere kriser døgnet rundt.

Gode råd når krisen rammer

 

Mennesker, der har været involveret i en traumatisk begivenhed, vil almindeligvis reagere på oplevelsen og komme i en form for krisetilstand. Vær opmærksom på krisereaktionsmønstre og lær at håndtér krisetilstanden.

Læs mere om gode råd om kriser

Støtte fra første opkald til afsluttende samtale

Læs mere om, hvordan SEAHEALTH støtter fra første opkald til den afsluttende samtale


Kriser til søs

Seahealth har udgivet vejledningen kriser til søs, som kan bestilles på SEAHEALTH webshop


Det gode arbejdsliv til søs

Læs mere om Det gode arbejdsliv til søs.

I afsnittet om krisehjælp om bord fortæller en række søfolk om, hvordan de har oplevet forskellige kriser til søs.

I redskabsdelen kan du læse om, hvilke reaktioner der er typiske, og hvad du kan gøre for at hjælpe en kollega i krise. Du får også viden om hvornår du skal søge professionel hjælp og hvilken hjælp du kan få via Seahealth.

Det gode arbejdsliv til søs kan bestilles på SEAHEALTH webshop

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

  • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
  • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
  • Konferencen MSSM