Lovpligtig film om kemikalier

Film og hæfte "kemikalier - pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis" erstatter DVD'erne "God kemi om bord" og "God kemi om bord 2". Her finder du en beskrivelse af filmens indhold.

Du kan også gå direkte til kemiportalen.dk
 

Bestil vejledningen "Kemikalier - Pas på dig selv og andre. Fra viden til praksis"

Undervisningsmaterialet er hjælp til at håndtere kemikalier om bord korrekt. Materialet består af en lovpligtig DVD samt et tilhørende undervisningshæfte til arbejdslederen, der skal instruere besætningen i håndteringen af kemikalier. Det faglige indhold på videoen er blevet opdateret, så den erstatter de tidligere film: ”God kemi om bord” og ”God kemi om bord 2”.

Materialet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.
 

Filmen består af fire afsnit. Et generelt afsnit alle skal se, og tre afsnit for henholdsvis catering, maskine og dæk, således, at der er mulighed for at se det afsnit der er relevant for ens arbejdsområde. Med filmen modtager I en CD-rom med et PowerPoint show. Gennem tegninger og billeder giver PowerPoint showet arbejdslederen mulighed for at uddybe og illustrere vigtige budskaber om arbejdet med farlige kemikalier.


Filmen skal findes om bord, og skibslederen eller arbejdslederen skal dokumentere, at materialet er gennemgået, inden de ansatte påbegynder arbejdet med kemikalier. Filmen viser, hvordan arbejdspladsbrugsanvisningerne for kemikalierne om bord skal bruges, og hvordan korrekt brug af værnemidler kan være med til at mindske arbejdsskader.
 

Rengøring i kabys

Filmen omtaler Health and Safety at Sea, hvor rederiet skal registrere hvilke kemikalier, der er om bord.


Filmen skal opfylde kravet i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, hvor der står at ”De arbejdstagere, der arbejder med farlige stoffer og materialer skal inden arbejdets udførelse gennemgå en af Søfartsstyrelsen godkendt undervisning. Dette skal kunne dokumenteres.” Dette krav omfatter arbejde med epoxy og isocyanatholdige produkter, hvor der på land er krav om et 2 dages kursus. Derfor er der et særligt afsnit i filmen om arbejdet med disse specielle produkter, der udgør en særlig fare for at udvikle allergi.


En brugergruppe bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, repræsentanter for rederier, har deltaget og stillet skibe til rådighed for filmoptagelse. Søfartsstyrelsen har godkendt produkterne.

 


Se traileren til filmen Chemicals - take care of yoruself and others

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs