Mærkning af kemikalier - fareetiket

På alle kemiske produkter skal der være en etiket, der beskriver hvilke risici, der er forbundet med produktet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, du bør tage.

 

Se overgangen fra de gamle symboler til de nye piktogrammer her.

 

Fra den 1. juni 2017 skal fareetiketten på kemiske produkter følge CLP.

Fareetiketten indeholder oplysninger om:

 

 • Handelsnavn 

 • Leverandørens/producentens/importørens navn, adresse og telefonnummer

 • Mængde

 • Indholdsstoffer, som giver anledning til fareklassificeringen

 • Farepictogrammer

 • Signalord enten Fare eller Advarsel (Fare angiver den største risiko)

 • H-sætninger (H står for Hazard)

 • P-sætninger (P står for Pecautionary)

 • EUH-sætning (Særlig EU sætninger)

Et kodenummer (mal-koden) bør være på etiketten, hvis det er maling, rensemiddel, klæbemiddel, affedtningsmiddel eller fortynder. Hvis kodenummeret ikke står på etiketten, skal leverandøren oplyse det skriftligt på en anden måde.

 

Ved omhældning skal du ALTID kopiere fareetiketten over på den nye beholder, så du kan se, hvad der er i beholderen og hvilke forholdsregler, der skal tages i tilfælde af uheld. Etiketten gør det ikke ud for en arbejdspladsbrugsanvisning. En arbejdspladsbrugsanvisning oplyser yderligere om, hvordan du skal håndtere produktet.

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

 • Sikkerhedsorganisation
 • Konsulentbistand om bord
 • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
 • Programmet Health and Safety at Sea
 • Lovgivning til søs