Mission

 
  • SEAHEALTH synliggør målrettet effekter og merværdi af at arbejde strategisk og forebyggende med arbejdsmiljø til søs.

  • SEAHEALTH rådgiver rederier, sejlende og sikkerhedsorganisationer proaktivt med at udvikle og forbedre løsninger på basis af brugerinvolvering og best practise i branchen og ud fra et ønske om løbende forbedringer. Vi understøtter uddannelse i arbejdsmiljø på alle niveauer.

  • SEAHEALTH arbejder ambitiøst med at sikre lettilgængelig og målrettet kommunikation til både den enkelte kunde, segmenterede målgrupper og branchen som sådan. Vi har fokus på forankring og implementering og udnytter de teknologiske muligheder i branchen.

  • SEAHEALTH er en synlig og troværdig samarbejdspartner for redere, sejlende, faglige organisationer, myndigheder, nationale og internationale maritime organisationer og uddannelsessteder og er et naturligt forankringspunkt for viden og aktiviteter om arbejdsmiljø til søs.

  • SEAHEALTH tager fat i de aktuelle arbejdsmiljøudfordringer og følger behov og udvikling i dansk og global skibsfart. Vi synliggør Danmark som frontløber inden for arbejdsmiljø til søs og kvalitetsskibsfart.

 

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

  • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
  • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
  • Konferencen MSSM