MLC 2006

Seahealth har stor viden om MLC 2006, da vi har fulgt implementeringen fra starten. Vi vil gerne hjælpe dit rederi med viden, informationer og vejledning om MLC 2006.

 

Sidens indhold:

Baggrund for MLC 2006

Læs om vedtagelsen af MLC 2006, om konventionens fem kerneområder, og hvilken betydning ratificeringen af MLC 2006 vil få i EU og i Danmark.

>> Læs mere om MLC

Dansk implementering af MLC 2006

Læs om hvilke 7 danske love, der er blevet ændret, og hvornår de træder i kraft. Du kan finde links til de ændrede love, eller du kan downloade de forskellige bekendtgørelser.

>> Læs mere om implementering af MLC

Certificering og FAQ

Som dokumentation for at forholdene på om bord på skibene overholder konventionsreglerne, skal danske skibe med en tonnage på eller over 500 have et certifikat, hvis de vil sejle til havne i andre lande.

>> Læs mere om certificering

Seahealths rolle i implementeringen af MLC

Seahealth bidrager med relevant viden om konventionen til erhvervet, samt med arbejdsværktøjer og materialer til opfyldelse af specifikke konventionsområder. Derudover bidrager SEAHEALTH bl.a. med faglig viden om arbejdsmiljø i en række arbejdsgrupper nedsat af rederierne om implementeringen af konventionen.

SEAHEALTH leverer konsulentydelser for at være det enkelte rederi behjælpelig i implementeringen af konventionen. Her skelner vi mellem en

1) generel konsulentydelse, med hensyn til:

2) ekspertviden på arbejdsmiljøområder som eksempelvis:

Seahealth materiale

Seahealth har udgivet Hygiejne i kabyssen, som relaterer sig til den danske bekendtgørelse om hygiejnekompetencer for søfarende, der håndterer fødevarer om bord på et skib. Det handler om, at kompetencerne i kabyseen skal løftes, og Hygiejne i kabyssen er et værktøj, der kan bruges i implementeringen af egenkontrol.

Læs mere om Hygiejne i kabyssen

 

Bestil Hygiejne i kabyssen på SEAHEALTH webshop.


For yderligere information om MLC, kontakt Carsten Gydahl-Jensen

 

Maritim sikkerhed og sundhed – MOSH vejledningerne 2015

I marts 2015 godkendte the International Labour Organisation (ILO) vejledningerne om maritim sikkerhed og sundhed (MOSH). Formålet med disse er at assistere flagstater i deres implementering af ILO’s bestemmelser fra the Maritime Labour Convention in 2006 (MLC, 2006). Læs mere.