Modtag støtte fra første opkald til afsluttende samtale

Når krisen rammer, bliver hele organisationen typisk ramt af stress. SEAHEALTH ønsker i denne sammenhæng at aflaste jer, således at I kan koncentrere jer om mange af de andre opgaver der følger i kølvandet på en krise. I denne sammenhæng tilbyder SEAHEALTH støtte fra første opkald til afsluttende evaluering via:

 • Afklaring om psykologisk krisehjælp er nødvendigt og i hvilket omfang
  Allerede ved første opkald til os, forsøger vi at afklare nødvendigheden og omfanget af krisehjælpen. Skal der sendes en psykolog ud eller kan situationen håndteres per telefon? Hvor hurtigt er der brug for hjælp? Hvor skal hjælpen finde sted? Etc. 
 • Psykologisk defusing og debriefing af såvel medarbejdere on location og på kontoret
  Der er ofte mange mennesker, der er berørt af krisen. Dette både on location og på kontoret. SEAHEALTH yder i denne sammenhæng hjælp til defusing af eksempelvis nøglepersoner (skabe ro på situationen) og til at lave debriefing med involverede parter. Dette både i grupper og individuelt.   
 • Sparring med rederiansvarlige
  Som rederiansvarlig er der en række spørgsmål der skal tages stilling til. Det gælder områder som håndtering af medarbejdere, der er direkte involveret, kolleger, pårørende og presse. SEAHEALTH kan agere som sparringspartner for den rederiansvarlige.
 • Hjælp til udarbejdelse af best practise som opfølgning på kriseforløb
  Der ligger meget læring i den enkelte krisesag. På baggrund af den aktuelle hændelse, tilbyder SEAHEALTH hjælp og sparring, således rederiet får optimeret gældende retningslinjer og procedurer på baggrund af erfaringerne fra den aktuelle krise. 
 • Sparring i forhold til udarbejdelse af interne retningslinjer og procedurer for håndtering af kriser
  Når krisen rammer er det helt afgørende, at have styr på interne retningslinjer og procedurer, således alle ved hvad der skal ske og hvem der gør hvad. Klare retningslinjer og procedurer øger muligheden for, at kriser håndteres hensigtsmæssigt og kan reducere stressen betydeligt blandt de involverede.  SEAHEALTH kan også her være en aktiv sparringspartner.
 • Eventuelt efterfølgende psykologiske opfølgningssamtaler
  Enkelte individer vil kunne have behov for individuelle samtaler efterfølgende. SEAHEALTH har psykologer, der kan håndtere dette.

Faglig leder

Vivek Menon
vm@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2960 7427

Jeg kan hjælpe dig med

 • Overordnede spørgsmål til projekter og konsulentopgaver
 • Anmodninger og spørgsmål om krisehjælp
 • Konferencen MSSM