Near miss database

>>Start databasen

Seahealth er af danske rederier udpeget til at administrere nearmiss.dk

Hvad er Nearmiss.dk?

På nearmiss.dk bliver erfaring kontinuerligt samlet fra alle arbejdssituationer.

Ved arbejde om bord på skibe bliver det gode sømandskab opbygget gennem praktisk erfaring. En del erfaringer ønsker man ikke at gøre sig mere end én gang. Det kan være ulykker, nearmisses eller bare almindelige driftsforstyrrelser.

 

I nearmiss.dk's erfaringsdatabase kan man dele sine erfaringer med andre og derigennem prøve at undgå, at samme uønskede hændelse sker igen. Gennem databasen skabes der en kollektiv opsamling af erfaringer om risici og farer til søs, hvilket giver mulighed for alle til at få bedre indsigt i emnet og dermed kunne yde en bedre indsats for sikkerhedsmiljøet om bord.

 

Nearmiss.dk er et informationssystem om near miss og utilsigtede hændelser til søs. Når systemet er fuldt udbygget, vil det blive en naturlig rapporteringskanal for danske rederier og dermed en forbedret mulighed for, at kunne reagere forebyggende på hændelser.


Nearmiss.dk er en database, en erfaringsbank opbygget over rapporterede hændelser og farlige situationer. Erfaringsdatabasen består af rapporter fra rederiernes ISM-ansvarlige officerer (Designerede Personer).

For at systemet kan være anonymt for rederierne, bliver det administreret af Søfartens Arbejdsmiljøråd, som er erhvervets uvildige rådgiver inden for sikkerhed og sundhed. Enhver rapport suppleres under registreringen med de nødvendige yderligere oplysninger og sammenlignes med tilsvarende indberetninger i databasen. Det samlede resultat af erfaringerne i basen returneres til alle involverede i rederiet.


>> Start near miss databasen

>> Læs mere om near miss på nearmiss.dk

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea