Opfølgning


Når I har gennemført en risikovurdering, er det vigtigt at kontrollere, om den nu også virker i praksis. Det kan være, at nogle af de forebyggelsesmetoder, I har benyttet, har medført nye risici, som I ikke tog højde for i første omgang. Herefter gælder det om at få implementeret arbejdsmetoden om bord.


At arbejde med risikovurdering er en løbende proces og skal bruges som et dynamisk redskab. Derfor skal jeres forebyggende handlinger evalueres, når der sker noget nyt eller med jævne intervaller.


Noget nyt kan være, hvis I oplever noget, der ikke er hensigtsmæssigt, mens I udfører arbejdet, hvis der er en near miss, eller hvis der sker en ulykke.


 

  

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs