Personlige Værnemidler

Hvordan vælger du det rigtige værnemiddel? Her finder du en redegørelse for de mest anvendte personlige værnemidler, deres funktioner og anvendelsesmuligheder, så du er godt klædt på til arbejdet om bord.

Åndedrætsværn

Hvilket åndedrætsværn man skal vælge afhænger af, hvilke stoffer man arbejder med, hvordan man arbejder med dem, og om kvaliteten og brugen af åndedrætsværnet er rigtig til den pågældende opgave.

>> Læs mere om åndedrætsværn

>> Du kan også hente en pdf med en oversigt over åndemiddelluft

Handsker

Konsekvensen af ikke at anvende de rigtige handsker kan blive eksem. Både irritativt og allergisk kontakteksem er en betændelseslignende tilstand i hudens hornlag, som viser sig ved rødme, hårdhed, blæredannelse samt evt. kløe.

>> Læs mere om brug af handsker

Sikkerhedssko

Værnefodtøj kan både være sko, støvler og gummistøvler. Det rigtige fodtøj kan beskytte mod mange forskellige påvirkninger.

>> Læs mere om sikkerhedssko

Høreværn

Det er vigtigt at beskytte sin hørelse. Er skaden først sket, kommer hørelsen ikke tilbage. Ved arbejde i støjende områder er det derfor nødvendigt at beskytte sig med en eller anden form for høreværn.

>> Læs mere om høreværn

Øjenværn

Det er nødvendigt, at øjenværnet passer den person, der skal bruge det, og at det ikke generer. Det skal sidde fast, uden at stænger eller hovedbånd klemmer eller snærer. Der skal være udluftningshuller, så øjenværnet ikke dugger, og huden kan ånde. Hvis det er nødvendigt med et lufttæt åndedrætsværn, bør det være antidug-behandlet.

>> Læs mere om øjenværn

Arbejdstøj

Det er vigtigt at vælge den beklædning, der passer til arbejdsopgaven. Arbejdstøj til særlige arbejdsopgaver - fx særligt snavset arbejde eller handsker til svejsning - skal rederiet stille til rådighed.

>> Læs mere om arbejdstøj

 

>> Her finder du en liste over forhandlere af personlige værnemidler

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs