Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

Hvad er psykisk arbejdsmiljø? - Hvorfor er det vigtigt? - Psykisk arbejdsmiljø til søs - Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø - Sådan arbejder vi med psykisk arbejdsmiljø - Kurser om psykisk arbejdsmiljø - Kriseberedskab - Materialer om trivsel

 

Et fokus på det psykiske arbejdsmiljø om bord kan gavne arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen, som fx. organisatoriske og teknologiske betingelser, samspillet mellem medarbejdere og ledelse og mellem kolleger indbyrdes m.m.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Der findes ikke nogen egentlig definition på psykisk arbejdsmiljø, men man kan sige, at:

”Ved psykisk arbejdsmiljø forstår vi alle de forhold i arbejdet, som på lang sigt påvirker menneskets personlige udvikling og på sigt påvirker muligheden for at fungere optimalt.”

Hvorfor er det vigtigt?

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt, fordi det fremmer arbejdsglæden og produktiviteten, og omvendt kan der være en lang række negative konsekvenser af et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Mange års forskning i arbejdsmiljø har afdækket en række generelle forhold, som man ved har stor betydning for den enkeltes oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø.

Disse kaldes for ”de 6 guldkorn” og er:

 1. Balance mellem krav og ressourcer
 2. Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og mål
 3. Social støtte fra både kollegaer og ledelse
 4. Mening - at ens arbejde giver mening
 5. Forudsigelighed – at man kender til arbejdspladsens fremtidsplaner i store linier
 6. Belønning – at man bliver anerkendt for sin indsats (løn, påskønnelse, avancement m.m.)

>> Læs mere om de 6 guldkorn

 

I forskningen taler man også om de ”2 diamanter”, som det er særligt vigtigt at være opmærksom på:

 1. Tillid til dem man arbejder sammen med – leder som kollegaer.
 2. Retfærdighed og oplevelsen af at blive behandlet retfærdigt og respektfuldt på arbejdet.

Psykisk arbejdsmiljø til søs

Psykisk arbejdsmiljø spiller en central rolle for arbejdet med sikkerhed og sundhed til søs, fordi:

 • trivsel på arbejdspladsen smitter positivt af på sikkerhedskulturen
 • trivsel på arbejdspladsen gavner fastholdelse og rekruttering af medarbejdere
 • medarbejdere i trivsel har ofte færre konflikter og er mere effektive

Der er yderligere en række specifikke faktorer til søs, som kan have særlig betydning for det psykiske arbejdsmiljø om bord, herunder:

 • Skifteholdsarbejde
 • Social isolation (f.eks. i forbindelse med vagter)
 • Jetlag i forbindelse med rejse over flere tidszoner
 • Afsavn i forhold til familie, venner og sociale aktiviteter i land
 • Begrænset areal til fysisk udfoldelse og til privatliv om bord
 • Krise-risiko i forhold til naturens luner, pirateri, brand, kollision, smitsom sygdom m.m.

Symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø

Tegn på et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan ses både på organisationsniveau (skibsniveau) og på individniveau.
Nedenfor er listet en række typiske symptomer på dårligt psykisk arbejdsmiljø:

Organisations/skibsniveau
 • ”Brandslukningsaktiviteter”
 • Uklare visioner/ strategier /mål
 • Manglende prioritering
 • Stort sygdomsfravær, Personalegennemtræk
 • Mange fejl og arbejdsulykker
 • Manglende arbejdsglæde
 • Højt konfliktniveau, Mobning
 • Ingen humor
 • Manglende vilje til samarbejde
 • Manglende tolerance, forståelse og rummelighed
 • Ansvarsfralæggelse
 • Syndebuk-syndrom, Brok

Individ-niveau
På individniveau kan man yderligere inddele en række eksempler på symptomer på et dårligt psykisk arbejdsmiljø i:

Fysiske symptomerPsykiske symptomerAdfærdsmæssige kendetegn
 • Hjertebanken
 • Åndenød
 • Brystsmerter
 • Hovedpine
 • Muskelspændinger
 • Svedeture/frysen
 • Indre uro
 • Svimmelhed
 • Let til tårer
 • Hyppig vandladning
 • Kvalme
 • Ondt i maven
 • Manglende sexlyst
 • Hyppige infektioner
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Manglende overblik
 • Følelse af udmattelse
 • Træthed
 • Ulyst
 • Rastløshed
 • Irritabilitet
 • Nedsat humoristisk sans
 • Tristhed
 • Angst
 • Depression
 • Søvnløshed
 • Lav selvfølelse
 • Nedsat præstationsevne
 • Øget ubeslutsomhed
 • Følelseskulde
 • Manglende engagement
 • Indesluttet
 • Vrede, Aggressivitet
 • Mistro
 • Øget brug af stimulanser
 • Medicinmisbrug
 • Øget sygefravær

Sådan arbejder vi med psykisk arbejdsmiljø

SEAHEALTH beskæftiger sig med trivsel/psykisk arbejdsmiljø i bred forstand. Vi udvikler redskaber og indsamler viden, som kan bruges direkte til fremme af trivslen om bord.


Vi beskæftiger os bl.a. med, hvordan vi kan forebygge social isolation i hjemmeperioden samt chikane og mobning.

 

Læs mere om arbejdsmiljøproblemerne chikane og mobning.

 

I forbindelse med Seahealths store trivselsundersøgelse (2009), har vi kortlagt De 10 bud om trivsel, som har særlig betydning for, om man trives på sit arbejde.
Seahealth giver gode råd om, hvordan du håndterer spidsbelastninger og stress.

 

Vi giver også gode råd om, hvad der kendetegner god ledelse til søs.

 

Vi har stor erfaring med bl.a.:

 • at bistå rederier med kortlægning af trivslen og i samarbejde med ledelse og medarbejdere at skabe en proces, der kan fremme trivslen
 • at bistå rederier med konkret konsulentbistand i forhold til udfordringer vedr. sygefravær, fastholdelse, konfliktløsning, kommunikation mellem skib og kontor, etc.
 • at afholde kurser eller temadage tilpasset et konkret rederi eller skib vedrørende god ledelse, stresshåndtering, konflikthåndtering, samarbejde mellem skib og kontor, etc.

 

 

Kurser om psykisk arbejdsmiljø

>> Læs mere om Seahealths tilbud om kursus i stresshåndtering

>> Læs mere om Seahealths tilbud om kursus i god ledelse til søs

>> Læs mere om Seahealths tilbud om kursus i psykologisk krisehåndtering

>> Læs mere om Seahealths tilbud om kursus i konflikthåndtering til søs

Kriseberedskab

Seahealth tilbyder et psykologisk kriseberedskab, der kan hjælpe med psykologisk hjælp eller rådgivning i forbindelse med stress, arbejdspres eller andre psykologiske forhold, der kræver professionel behandling. Forløbet starter med en vejledende session for at vurdere behovet for behandling og den præcise fremgangsmåde.

>> Læs mere om Seahealths kriseberedskab


Materialer om trivsel


Vi har udgivet en række materialer om trivsel, som giver indblik arbejdet med trivslen om bord i bred forstand:

>> Læs mere om håndbogen Det gode arbejdsliv til søs

>> Bestil Det gode arbejdsliv til søs på SEAHEALTH webshop

>> Læs mere om Skib og kontor på bølgelængde

>> Bestil Skib og kontor på bølgelængde på SEAHEALTH webshop

 

International regulering

Der bør gives effektiv vejledning i, hvordan man kan minimere arbejdsrelaterede, psykologiske sundhedsfarer. Ellers risikerer du uønskede sundhedseffekter.  

 

Yderligere information findes i MOSH vejledningen: 6.4 Mental occupational health.


ESCA - European Community Shipowners' Associations om "mobning og chikane"

Den Europæiske brancheforening for rederier og shippingvirksomheder har lavet en vejledning og en film om mobning og chikane.

Du kan finde vejledningen og filmen på organisationens hjemmeside (på engelsk)

Du kan også tilgå den danske udgave af vejledningen her.

Tilbage til top