REACH

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udarbejdet en fortolkning vedrørende importørstatus i forbindelse med bl.a. bunkersolie. Det betyder, at rederierne ikke er omfattet af importør forpligtelserne.

I December 2009 blev reglerne ændret i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A i kapitel II A vedrørende krav til slutbruger.

 

Derudover gælder REACH forordningen umiddelbart på danske skibe. Det er Miljøstyrelsen, der er ansvarlig for REACH forordningen.

>> Læs mere om forordningen på Miljøstyrelsens hjemmeside

Generelt kan man tilføje, at REACH fra sommeren 2007 stillede krav om sikkerhedsdatablade for alle farlige kemikalier. Derudover er der krav om opbevaring af oplysninger, om de kemikalier der anvendes i 10 år samt at brugeren er forpligtet til at melde tilbage til leverandøren, såfremt den beskrevne anvendelse i det/de medleverede eksponeringssenarier ikke svarer til den, man har om bord.

Programmet Health and Safety at Sea og den bagvedliggende Kemikaliedatabase vil for de produkter, der er registreret her blive gemt i minimum 10 år (fra de evt. udgår), men opbevaringskravet for de kemikalier skibet selv opretter, vil man selv skulle opfylde.
 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs