Risikovurdering (APV)

Risikovurderinger hjælper rederen, skibsføreren og dig som søfarende til at få styr på skibets risici, så besætningens sikkerhed og sundhed er i top.

 

Sidens indhold:

 

Risikovurdering er en systematisk tilgang til beslutningen af kontrolforanstaltninger, og vi anbefaler, at I følger den systematik, der er beskrevet herunder.
Vi forudsætter I det nedenstående, at I bruger SEAHEALTHs program Health and Safety at Sea.

Risikovurdering

Risikovurdering og arbejdspladsvurdering (APV) er to ord for samme proces. Vi vælger at bruge risikovurdering, da det er det mest udbredte i det maritime erhverv.
Du står og skal i gang med arbejdet. Men hvad er den bedste arbejdsmetode? Og hvordan gør du det uden at komme til skade? Svaret er: risikovurdering!
Med en risikovurdering får I samlet og beskrevet den bedste arbejdsmetode på bagrund af de erfaringer, I allerede har gjort jer med arbejdet. Erfaringer, I nu giver videre til jeres kolleger, den afløsende besætning eller de nye folk, der påmønstrer i fremtiden.

 

Rammerne og hjælpeværktøjerne for risikovurdering er bygget op omkring fem faser:

  1. Kortlægning
  2. Vurdering
  3. Handlingsplan
  4. Risikovurderingsdokument
  5. Opfølgning

Forebyggelsesprincipper

Vi har samlet en prioriteret række af forebyggelsesprincipper, som I kan bruge som et sikkerhedsværn mod risici.

>> Læs mere om forebyggelsesprincipper

Definitioner

Vi har samlet forskellige definitioner I kan bruge når I skal udarbejde jeres risikovurderinger. Det giver jer et fælles grundlag at foretage vurderingerne ud fra.

>> Læs mere om definitioner

Risikovurderinger for sand- og ralskibe

For sand- og ralskibe har vi en række risikovurderinger, der blev udarbejdet af søfarende i erhvervet på en workshop. De enkelte risikovurderinger, der blev udarbejdet kan downloades nedenfor:

Dansk:Engelsk

Arbejde på last

Betjening af kran

Bow kobling

Brug af jolle

Forhaling

Færden på dæk

Natarbejde på dæk

Rensning af sugefod

Skift af arbejdsredskab

Splitning

Svejsning

Udskiftning af wire

 

Working in the hold

Operating cranes

Bow

Using dingies

Mooring ropes

Working on deck

Working on deck at night

Cleaning suction heads

Changing tools

Split hull dumping

Welding

Replacing wire on equiptment