Risikovurdering - definitioner

Definitioner

Nedenfor har vi redegjort for nogle af de definitioner, der anvendes i samspil med risikovurdering.
Alle definitioner er fra DS/OHSAS 18001.

 

Risikovurdering:
Proces, hvor en risiko, der opstår på grund af en fare, evalueres under hensyntagen til eksisterende kontrolforanstaltningers tilstrækkelighed, og det afgøres, om risikoen er acceptabel.


Fare:
Kilde, situation eller handling, der kan medføre skade i form af personskade eller arbejdsrelateret sygdom eller en kombination heraf.


Risiko:
Kombination af sandsynlighed for forekomst af en farlig begivenhed eller en eksponering og alvoren af den skade eller arbejdsrelaterede sygdom, der kan forårsages af begivenheden eller eksponeringen.


Acceptabel risiko:
En risiko, der er reduceret til et niveau, som organisationen kan tolerere under hensyntagen til sine juridiske forpligtigelser og sin egen arbejdsmiljøpolitik.

 

>> Læs om forebyggelsesprincipper i risikovurdering

>> Gå tilbage til Risikovurdering

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs