Risikovurderingsdokument

Risikovurderingsdokumentet er det skriftlige dokument, som bliver genereret gennem den proces, I har været igennem. I har fundet risiciene ved arbejdet, I har vurderet dem, og I har beskrevet hvordan og hvorfor, man skal beskytte sig mod disse risici.


At I laver risikovurderingsdokumentet skriftligt gør, at den person, der skal være arbejdsleder eller den, der skal udføre arbejdsopgaven, kan forholde sig til, hvordan I er blevet enige om at udføre arbejdet her om bord. Fordi alle tiltag sker med baggrund i en eksisterende risiko, giver det også mening at gøre arbejdet på den rigtige måde og uden at ”glemme” den valgte sikkerhedsforanstaltning.

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs