Rygestopordninger

En rygestopordning hos Seahealth giver rederier mulighed for at tilbyde deres ansatte om bord hjælp til rygestop.

Vores rygestoptilbud indeholder følgende:


Rygestoprådgivning

Rygestoprådgivningen sker via telefonsamtaler og mailkorrespondance over en 3 mdr. periode.


Rygestopkursus

Seahealth kan arrangere et rygestopkursus for rederiernes ansatte. Rygestopkurset finder sted både i København, Odense og Århus.

 

Her vil rygestopkonsulenten arrangeret to møder, som følges op af tre individuelle telefonsamtaler. For at Seahealth kan afholde et rygestopkursus, skal rederiet kunne samle et hold på min. 12 personer.

 

Dato aftales ved tilmelding.


Tilmelding og priser

Rederiet skal henvende sig til Seahealth for at tilmelde sig rygestopordningen. Herefter kan rederiet få det antal foldere Mand eller Mus, som de har brug for.

Det koster:

  •     800 kr. + moms pr. person der benytter sig af individuel rygestoprådgivning
  •     1.600 kr. pr. person + moms der tilmeldes et rygestop kursus


Det er vigtigt, at skibsførerne om bord på skibene er orienterede om rederiets tilmelding til ordningen. De kan herefter oplyse besætningsmedlemmerne om ordningen, og hvordan man tilmelder sig.


Når rederiet har indgået en aftale med Seahealth om rygestoprådgivning, skal de enkelte besætningsmedlemmer tilmelde sig rådgivningen.

 

Nikotinpræparater

Hvis rederierne ønsker at tilbyde nikotinpræparater i forbindelse med et rygestop, er det vigtigt at få en tilladelse fra lægemiddelstyrelsen jf. lægemiddelloven§ 39, stk.1.

www.laegemiddelstyrelsen.dk kan du downloade et ansøgningsskema og en vejledning om håndtering af håndkøbslægemidler. Nikotinpræparater betragtes som et lægemiddel, men de er ikke omfattet af bestemmelserne omkring skibets medicinkiste.

 

Tilbud til skibsførere

Er rederiet tilmeldt, kan du oplyse de besætningsmedlemmer, der ønsker hjælp til rygestop om at han/hun har mulighed for at modtage individuelt rygestop rådgivning.

Samtidig kan du seahealths folder Mand eller Mus på både dansk eller engelsk - en folder, der understøtter rygestoppet.

Når besætningsmedlemmet tilmelder sig, kontakter en rygestoprådgiver fra Seahealth ham eller hendet inden for 14 dage.

>> Gå til tilmeldingsformular

 

Tilbud til andre om bord

Rederiet skal være tilmeldt Seahealths rygestopordning. Dette kan kaptajnen om bord svare på. Hvis I er tilmeldt rygestopordningen, kan han fortælle dig, hvordan du tilmelder dig.

Efter du er tilmeldt vil du blive kontaktet inden for 14 dage af en rygestoprådgiver.

Rygestoprådgivningen er individuel og sker via telefonkontakt og mailkorrespondance over en periode på tre måneder.

Er dit rederi ikke være tilmeldt rygestopordningen, er der hjælp og støtte og hente andre steder. Når du er i land har bl.a. apotekerne rygestoprådgivning.