Rygning

Seahealth kan hjælpe dig med at kvitte tobakken. Vi rådgiver om- og tilbyder hjælp til rygestop på flere måder:

 

Rygestopordning

 

Seahealths rygestopordning giver rederier mulighed for at tilbyde deres ansatte hjælp til rygestop. Tilbuddet om hjælp til rygestop kom i forlængelse af regeringens rygelov i 2007, og har siden været tilbudt af flere rederier til deres medarbejdere.

 

Tryk på linket nedenfor og se dine handlemuligheder:

 

Mand eller mus - er du mand for at kvitte tobakken?

Læs mere om publikationen Mand eller mus

 

Seahealths tilbud til rederier og søfarende tager udgangspunkt i kampagnen Mand eller mus. I materialet finder du korte og præcise råd til, hvordan du kommer i gang med dit rygestop.

 

E-cigaretter

 

E-cigaretter er sundhedsmæssigt sidestillet med almindelige cigaretter. E-cigaretter - både med og uden nikotin - kan umiddelbart virke mindre skadelige, fordi røgen kun er damp, men mange af de kemikalier, der tilsættes, kan være dårlige for dit helbred på lang sigt. Også lovgivningsmæssigt er e-cigaretter lig med tobak og det er arbejdsgivers ansvar at tydeliggøre dette over for deres ansatte i virksomhedens rygepolitik.

 

Virksomheden skal udarbejde en skriftlig politik for anvendelse af elektroniske cigaretter. Politikken skal være tilgængelig for medarbejdere og besøgende. Politikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og i givet fald, hvor der må anvendes elektroniske cigaretter.

 

Lovgivning

 

Lovgivningen danner rammen for, hvordan skibet og besætningen skal forholde sig til rygning og især til passiv rygning om bord.

Loven siger bl.a., at det er muligt at indrette særlige rygerum eller rygekabiner, og at rygning er tilladt i enkeltmandskamre om bord på skibe. Rygeloven fastlægger, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Reglerne betyder at, rederierne skal fastsætte en rygepolitik.

>> Læs mere om rygeloven til søs hos Søfartstyrelsen

>> Læs mere om rygeloven nr. 512 af 06.06-2007 på dansk

>> Læs mere om rygeloven nr. 512 af 06.06-2007 på engelsk

>> Læs om om lov om røgfri miljøer nr. 607 af 18.06-2012

>> Læs mere om skiltning ved rygerum og rygekabiner (rekvirer skilte)  

>> Læs mere om e-cigaretter og reglerne hos Sundhedsstyrelsen

>> Læs om loven for e-cigaretter 

 

 

International regulering

Information findes i MOSH vejledningen: 6.7.4 Tobacco smoking.

 

Nyttige links:

>> ILO: Tobacco-free workplace