Safety Alerts

Safety Alerts bliver sendt ud til brugere af Nearmiss.dk på baggrund af de near miss hændelser, der bliver registreret i systemet fra de danske rederier. Blandt indberetningerne udvælger Seahealth de nearmisshændelser, der kan tjene et formål som advarsel, information eller led i vidensdeling blandt erhvervet.

 

>> Læs alle udsendte Safety Alerts

 

Uredigeret vidensdeling

Safety Alerts bliver udsendt på det sprog, som hændelsen bliver indrapporteret med. Det kan være dansk eller engelsk. Indholdet af Safety Alerts er ikke redigeret af Seahealth, men fremstår som en direkte kopi af de hændelser, der bliver indrapporteret til near miss databasen. Ordlyden er derfor alene rederiernes, og Seahealth forholder sig ikke til rigtigheden af hverken årsagerne eller foranstaltningerne.

Hensigten med Safety Alerts udsendt fra Seahealth er udelukkende advarsel, vidensdeling og erfaring.

Seahealth mener, at ingen begår fejl med vilje. Der er altid tale om et samspil af mange faktorer som fx uklare procedurer, dårlig ledelse, manglende træning og uddannnelse, manglende erfaring, dårlige tekniske løsninger, formodninger, vaner, holdninger, kultur, stiltiende accept, "shortcuts" osv.

Vi mener, at menneskelige fejl i langt de fleste tilfælde er et tegn på dybereliggende problemer i systemet. For at forklare hændelser, der er sket, skal man derfor ikke forsøge at finde ud af, hvor folk fejlede, men i stedet finde ud af, hvordan folks reaktioner og handlinger gav mening efter omstændighederne på tidspunktet.

 

>> Læs mere om vores forståelse af near miss

 

Det gode ved disse Safety Alerts er, at ingen er kommet til skade -  det er udelukkende tæt-på-hændelser uden nogen alvorlige konsekvenser. Men vi kan bruge det til læring og ny viden.

Send dem evt. videre til SiO i egne skibe eller organisationen i land. Spørg eksempelvis hinanden om, hvorledes I kan undgå lignende hændelser og lav evt handlingsplaner derefter.

Kort fortalt: Vær proaktiv hvad angår sikkerhedsspørgsmål. Tænk på forebyggelse før ulykkerne sker frem for tiltag efter ulykken.

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea