Samarbejde og kommunikation

En leder kommunikerer ved sin blotte tilstedeværelse. Folk om bord orienterer sig efter lederen, og derfor er det vigtigt, at lederen er sig sin rolle bevidst – og at man er bevidst om de konsekvenser ens kommunikation har.

 

Du ser verden ud fra dit perspektiv, og jeg ser verden ud fra mit perspektiv. Vi ser, sanser og tolker verden forskelligt og kan derfor have vidt forskellige opfattelser af den samme situation. Hvis vi ikke er åbne for at forstå andre menneskers måde at se tingene på, kan der opstå konflikter.

 

På et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende besætninger, flere nationaliteter og en kultur, hvor der ikke er tradition for at holde møder. Behovet for kommunikation og information trænger sig på som en vigtig ledelsesopgave.

 

Information om bord er centralt i forhold til besætningens trivsel. Holder I gode møder? Hvordan sikrer I, at folk ved, hvad de skal gøre, hvordan de skal gøre det og hvad de IKKE skal gøre? Føler I jer orienteret og involveret, er arbejdsmiljøet godt på vej.


Seahealth publikationer om samarbejde og kommunikation

Skib og kontor på bølgelængde

Læs mere om publikationen Skib og kontor på bølgelængde

Læs også om hvordan I kan håndtere konflikter

Kommunikationen mellem det enkelte skib og det landbaserede kontor har altid været en udfordring, bl.a. fordi det foregår over store distancer, yderligere kompliceret af uens arbejdstider og forskel på arbejdssituationer. De vigtige budskaber går ofte tabt i en e-mail, og en følelse af manglende forståelse hos modparten fører til frustration og irritation hos den enkelte medarbejder. Derimod skaber det gode arbejdsklima et mere effektivt samarbejde. Vejledningen giver gode råd til skib og kontor for at en sætte en positiv udvikling i gang. Søfarende og kontorfolk kan få gode tips til at forbedre kommunikationen.

 

 

Læs mere om god kommunikation og information om bord i bogen Det gode arbejdsliv til søs

Download casedelen om god kommunikation og information

Download redskabsdelen om god kommunikation og information

I afsnittet kommunikation og information om bord i bogen Det gode arbejdsliv fortæller en række søfolk om, hvad de mener, der er god kommunikation og information om bord på et skib.

I bogens redskabsdel kan du læse mere om, hvilken betydning det har, at vi oplever og sanser tingene forskelligt, og hvilke udfordringer det giver i forhold til kommunikationen om bord. Du kan også få en række gode råd om, hvordan man holder et godt og effektivt møde, og hvordan man kan tage godt imod nye folk om bord. Desuden bliver du præsenteret for et godt og enkelt redskab til at lave nogle fælles aftaler om bord i forhold til, hvordan I skaber en god kommunikation om bord.

 

>> Læs mere om undersøgelsen bag Det gode arbejdsliv til søs.
 

>> Det gode arbejdesliv til søs kan købes på SEAHEALTH's webshop.


ESCA - European Community Shipowners' Associations om "mobning og chikane"

Den Europæiske brancheforening for ansatte i transportsektoren har lavet en vejledning og en film om mobning og chikane.

Du kan finde vejledningen og filmen på organisationens hjemmeside (på engelsk).
Du kan også tilgå den danske udgave af vejledningen her.

 

Chefpsykolog
Søren Diederichsen
sdi@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2785 7335

Jeg kan hjælpe dig med

 • Krisehjælp
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Reduktion af sygefravær
 • Højnelse af motivation og effektivitet
 • Højnelse af sikkerhedsadfærden
 • Samarbejde mellem skib og kontor
 • Ledertræning og lederudvikling
 • Organisationsudvikling
 • Kortlægning af trivslen
 • Konfliktløsning
 • Stresshåndtering
 • Skræddersyede kurser