Støtte og samarbejde

De 8 sikkerhedsled:

Engagement & ansvar

Kommunikation & information

Rammer & ressourcer

Inddragelse & ejerskab

Ledere & nøglepersoner

Feedback & evaluering

Støtte & samarbejde

Viden & træning

Har vi omtanke for hinanden, vil vi i højere grad være med til at sikre, at alle i gruppen har en hensigtsmæssig adfærd. En sikkerhedsadfærd der gør, at der ikke sker skade på os selv, hinanden eller på materiel. For at skabe de bedste forudsætninger for støtte og opbakning skal trivslen være i orden. Styrk derfor kulturen om bord fx med "teambuildingkurser" og introduktionsprogrammer.

 

Sidens indhold:


Teambuildingkurser for medarbejdere

 

Der er flere gode til at arbejde målrettet med teambuilding og evt. afholde teambuildingkurser.

For det første vil medarbejdere, der kender hinanden have en tendens til at passe på hinanden og korrigere hinandens uhensigtsmæssige adfærd.

For det andet vil et større kendskab ofte betyde, at man er mere villig til at lære fra sig og hjælpe hinanden med arbejdet. Dette højner den enkeltes kompetencer og reducerer stress.

Endelig ved man, at fasttømrede teams ofte vil have et kendskab til hinanden der gør, at man kommunikerer klart og undgår misforståelser. Dette er med til at reducere misforståelser og fejl.

 

Kontakt os for information om teambuildingkurser


Kommunikations- og konfliktløsningskurser

 

Klar og tydelig kommunikation samt et ”ikke konfliktfyldt” samarbejde er nogle af nøgleordene, når vi taler sikkerhed.

Det nytter ikke meget at have maskiner og systemer på plads, hvis medarbejdere misforstår hinandens budskaber.

Erfaringer viser, at selv ganske få misforståelser kan have fatale følger for sikkerheden. Man ved også, at konflikter er med til at reducere såvel dialogen som medarbejdernes lyst til at passe på hinanden.

Konflikter udspringer ofte af misforståelser i kommunikationen, og dette er endnu en vigtig årsag til, at rederier bør sikre, at ansatte har de rette kommunikative egenskaber.

Medarbejdere bør være klædt på til at håndtere konflikter, inden de vokser sig store og drukner dialogen og lysten til samarbejde. Kommunikations- og konfliktløsningskurser kan give ledere og medarbejdere de nødvendige redskaber.

 

>> Læs om kursus i kommunikation og konflikthåndtering


Medarbejder-/trivselsudviklingssamtaler

 

Medarbejder- og trivselsudviklingssamtaler mellem leder og medarbejder er en fantastisk mulighed for rederiet at sikre, at de ansatte får mulighed for at blive hørt i forhold til deres trivsel og udviklingsønsker.

Ved at integrere sikkerhedsarbejdet i disse samtaler, sikrer man som rederi to ting:

  1. For det første sender man et signal til medarbejderne om, at dette er et fokusområde.
  2. For det andet sikrer man, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer/den nødvendige træning, der skal til for at kunne agere sikkerhedsmæssigt korrekt om bord.

Mange ledere i søfarten er ikke vant til, og heller ikke trygge ved, at skulle afholde disse dybdegående samtaler.


For at sikre at det bliver en god oplevelse for såvel leder som medarbejder, og samtalerne giver det ønskede udbytte, kan det være hensigtsmæssigt at give lederne nogle værktøjer inden de kastes ud i opgaven.


Kontakt os for information om kursus i medarbejder- og trivselsudviklingssamtaler.

 


Stresshåndteringskurser

 

Jo mere pressede og stressede ledere og medarbejdere er, des større risiko er der for, at der tages unødige chancer, og at ting overses. Dermed forøges risikoen for fejl og i værste fald ulykker.

Det er derfor vigtigt, at man som rederi sikrer, at de ansatte har de nødvendige individuelle stresshåndteringsredskaber, samt at man giver medarbejderne nogle rammer at arbejde i, der er med til at reducere risikoen for et unødvendigt stressfuldt arbejdsmiljø.

En måde at sikre dette er, at klæde lederne og medarbejderne på til at arbejde målrettet med stressreduktion på såvel individ-, gruppe- samt organisatorisk niveau.


Læs om stresshåndtering her


Følordninger

 

Mentorordninger, eller følordninger som de ofte også kaldes, går kort sagt ud på, at en erfaren medarbejder får ansvaret for at oplære en nyansat.

Mentoren kan fx have ansvaret for fagligt at oplære den nyansatte og for at give en god introduktion til arbejdspladsens sikkerhedskultur. 

Ved at udpege medarbejdere, der har lysten og evnen til at leve op til rederiets sikkerhedsstandarder, sikrer man at rederiets nye medarbejdere på en hurtig og effektiv måde tilegner sig den nødvendige viden og adfærd.


Introduktionsprogrammer

Det første indtryk er vigtigt. Derfor bør rederiet meget klart vise, at der bliver lagt vægt på sikkerhed via sine introduktionsprogrammer.

Vil man opbygge en god sikkerhedskultur på skibene, skal det indgå som en del af introduktionen. Hvis det gør det, signalerer rederiet, at sikkerhed er vigtig, og man forventer, at det er en del af den søfarendes arbejdsopgaver at tænke i sikkerhed.

Indgår sikkerhedskultur omvendt ikke i introduktionsprogrammer, signalerer rederiet at man er ligeglad med, hvordan besætningerne opfører sig.


Hvad I kan gøre


 

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea