Ulykkesforebyggelse

Sikkerhedsarbejdet til søs er forankret i ledelsen og sikkerhedsorganisationen. Det er SEAHEALTH's opgave som eksperter på området at hjælpe rederier og søfarende med at få gang i eller få fastholdt en god proces i arbejdet med sikkerhed og ulykkesforebyggelse.

 

Vi tager udganspunkt i:

  • den konkrete håndtering af risici om bord
  • adfærd og holdninger til sikkerhed.

 

Sidens indhold:

Sådan arbejder vi med ulykkesforebyggelse

En gennemgang af skibet med en konsulent fra SEAHEALTH betyder friske øjne på risikofaktorerne og en professionel tilgang til, hvordan I kan fjerne eller reducere risikoen. Løsningerne finder vi sammen med besætningen, og opgaven tilpasses det enkelte skibs behov.

Vi udarbejder alt fra huskelister til større rapporter afhængig af, hvad I har brug for.

SEAHEALTH kan:

Nær ved hændelser - Near miss

Der er i øjeblikket stort fokus på sikkerhedskulturen, og hvordan denne påvirker alle om bord. Seahealth arbejder med sikkerhedskulturer bl.a. gennem near misses.

www.nearmiss.dk er branchens egen database hvor rederier can indrapporetere nærved-hændelser (near misses). På den måde kan andre tage ved lære af nærved hændelsen. Vi udsender nogle af disse rapporter som "safety alerts".


Materialer om ulykkesforebyggelse

Vi har udgivet en række materialer om forebyggelse af ulykker og gennemfører med mellemrum også kampagner, der skal skabe fokus på sikkerhed om bord.

>> Se Seahealths seneste publikationer

Se også vores film Safety on board ved at trykke her


Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil have mere information om ulykkesforebyggelse generelt, kan du finde relevant information her:


Love, regler og statistikker

Søfartsstyrelsen er den lovgivende myndighed for arbejdsmiljø på handelsskibe

>> Gå til Søfartstyrelsen


Opklaring af ulykker

Den Maritime Havarikommision arbejder som en selvstændig enhed i Erhvervs- og Vækstministeriet. De undersøger søulykker på danske og grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, der forekommer i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland.

Undersøgelserne foretages med henblik på forebyggelse og for at fremme initiativer, der øger sikkerheden på havet.

>> Gå til den Maritime Havarikommision

Søfartens Bibliotek har digitaliseret alle årgange af Dansk Søulykke-statistik fra begyndelsen i 1893 og til 1996.

>> Søg online i Dansk Søulykke-statistik


Internationale Links

Forøg opmærksomheden omkring den menneskelige faktor i den maritime industry:

>> Gå til www.he-alert.org

Gennem næsten 40 år har Safety at Sea International etableret sig som den eneste globale organisation, der dækker maritim sikkerhed. Som søster publikation til Fairplay - The International Shipping Weekly, har den i dag adgang til flere korrespondancer og dataressourcer end nogensinde før.  

>> Gå til Safety at Sea International

Occupationale Safety & Health Administration USA:

>> Gå til OSHA

EMSA (European Maritime Safety Agency) laver årligt en ulykkesopgørelser

>> Gå til EMSA


Ulykkesforebyggelse i land

Nul arbejdsulykker - her kan du downloade 30 metoder til forebyggelse af arbejdsulykker. Metoderne har været anvendt med succes i danske og udenlandske virksomheder. Beskrivelserne er lavet af rådgivere, der har brugt metoderne i deres professionelle praksis.

>> Nul arbejdsulykker

Videncenter for arbejdsmiljø har sat fokus på arbejdsulykker og sikkerhedskultur.

>> Læs mere hos Videncenter for arbejdsmiljø

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea