Værktøj til De 8 Sikkerhedsled

De 8 Sikkerhedsled er et dialogværktøj, der hjælper rederi og besætning med at forbedre sikkerhedskulturen om bord. Værktøjet består af 8 kerneområder, der skal kortlægges via et skema for at identificere eventuelle svage led i sikkerhedskulturen. Når sikkerhedskulturen er kortlagt, kan en række handlingsplaner igangsættes

 >> Læs mere om baggrunden for de 8 sikkerhedsled på siden om sikkerhedskultur


Sidens indhold:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsleddenes otte kerneområder:

Engagement og ansvar - om målsætninger, strategier og forventninger i forhold til sikkerhed.
Kommunikation og information - om gennemsigtighed, opmærksomhedsskabelse og gensidig respekt.
Rammer og ressourcer - om sikkerhedens plads i procedurer, budgetter og udførsel af opgaver (uddybning er under udarbejdelse).
Inddragelse og ejerskab - om uddelegering og medarbejdernes involvering i arbejdsgange og risikovurderinger.
Ledere og nøglepersoner - om sikkerhedsorganisationen og formelle/uformelle ledere som kulturbærere (uddybning er under udarbejdelse).
Feedback og evaluering - om påskønnelse af sikkerhedsarbejdet og bevidsthed omkring det.
Støtte og samarbejde - om respekt for forskelle, erfaringsdeling og tillid.
Viden og træning - om ledernes og medarbejdernes kompetenceniveau (uddybning er under udarbejdelse).

 

Processen med at styrke organisationens sikkerhedskultur består af
to faser: 
Kortlægningfasen og handlingsfasen

 

 

 

Handlingsfasen: Udarbejdelse af handlingsplaner

Når I har fået kortlagt jeres sikkerhedskultur er det tid til handling. 

Udfyld handlingsplanerne ved at besvare spørgsmålene og få gang i den nødvendige og gode dialog om bord på skibene og i rederikontorene. 

Download

>> Download Dialogarket (findes både i en version til ledelsen og til medarbejderne)

>> Download Handlingsplanerne (alle otte er samlet i én pdf-fil)

>> Download vejledningen om de 8 sikkerhedsled (ældre version)


 

Denne side opdateres løbende.

 

Senior arbejdsmiljøkonsulent
Søren Bøge Pedersen
sbo@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 5364 1609

Jeg kan hjælpe dig med

  • Nearmiss.dk.
  • De 8 sikkerhedsled
  • Ulykkesforebyggelse generelt
  • Vedledning om fortøjning
  • Trivselsfremmende projekter
  • Konsulentopgaver (skibsbesøg/medsejladser)
  • Programmet Health and Safety at Sea