Vurdering

I skal vurdere de forskellige risici, et arbejde kan indeholde. Dette skal I gøre med to indledende spørgsmål:

  1. Hvor sandsynligt er det, at I vil kunne komme til skade?
  2. Hvor alvorlig vil denne skade være?

De to spørgsmål danner beslutningsgrundlag for, hvilke risici I skal beskytte jer mod og hvor meget. Hvis I ikke bruger denne metode, vil mange risici blive overset og derfor er det ofte de mindre risici, der giver skaderne.


Nedenfor er indsat eksempler på indplaceringer af tilskadekomster og sandsynlighed. Listen er naturligvis ikke udtømmende, og nogen endelig definition findes ikke, så derfor er det vigtigt, I bruger jeres erfaring og viden i denne del af vurderingsprocessen.
 

Når I gennemgår og placerer risici i matrixen, gælder det om at være så åben som muligt. Det kan muligvis lade sig gøre at få placeret alle risici i den grønne kategori for ubetydelig risiko, men gør I det, skyldes det sandsynligvis, at I ikke har erkendt den fare, der kan være til stede. Når I har vurderet alle risici i matrixen, skal disse medtages i en videre handlingsplan.

De forskellige risici er opdelt i 3 farvekategorier og 5 risikokategorier som det også ses af matrixen øverst på siden.


Når en risiko kan vurderes til at være ubetydelig eller mindre, findes der enten en permanent løsning til risikoen, eller den er så ubetydelig, at der ikke skal gøres yderligere i form af tiltag. Ved denne vurdering er det vigtigt efterfølgende at sørge for, at disse permanente løsninger bliver vedligeholdt, derfor skal de medtages i handlingsplanen og risikovurderingsdokumentet.

Ved kategorierne moderat, alvorlig eller uacceptabel risiko skal risici reduceres til en mindre eller ubetydelig risiko. Dette gøres ved at udarbejde en handlingsplan.
 

 

Senior Arbejdsmiljøkonsulent
Anne L. Ries
alr@seahealth.dk
+45 3311 1833
+45 2961 8860

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Sikkerhedsorganisation
  • Konsulentbistand om bord
  • Rådgivning inden for det fysiske arbejdsmiljø
  • Programmet Health and Safety at Sea
  • Lovgivning til søs